Team BinBin. Fra venstre: Phan Åge Haugård (COWI) Stina Sjøstrand, Anna E. Krogh, Kasper Forsstrøm, Nina K. Gulbrandsen, Ida Nossen (COWI), Hilde Skadal (COWI) og Matthew Lynch (Høgskolen i Østfold). Foto: Emely Sjøsåsen

COWI med i juryen for bærekraftspris under NM i studentbedrift

09.06.2022

Vinneren av årets Bærekraftspris er BinBin  –  en miljøvennlig avfallsbeholder som skal hjelpe menstruerende kvinner på tur med brukte sanitetsprodukter. 

NM i studentbedrift arrangeres årlig av Ungt Entreprenørskap – en ideell organisasjon som jobber for å utvikle unges skaperglede og kreativitet. Bedriftene i mesterskapet jobber i team med å løse komplekse utfordringer og lærer å vurdere gjennomførbarheten til en idé før de skal ut i markedet. 

COWI deler i år ut bærekraftsprisen og ser blant annet etter gode prosjektlederegenskaper og gjennomføringskraft når de vurderer de ulike studentbedriftene.

– COWIs mål er at alle prosjektene vi deltar i skal dytte verden i en mer bærekraftig retning, og vi ser mye felles tankegods i hvordan man tenker bærekraft på tvers av sektorer og blant deltakerne i NM i studentbedrift, sier Ida Nossen, jurymedlem og miljørådgiver COWI. 

I år var det seks studenter fra Høgskolen i Østfold som stakk av med den gjeve prisen. Juryen la blant annet legge vekt på hvordan en vare eller tjeneste løser et bærekraftsproblem og hvilke behov det er for løsningen i markedet.

"Årets vinner av Bærekraftsprisen har hatt fokus på bærekraft i flere ledd i utvikling av sin idé og treffer godt på alle kriterier. Vinneren viser engasjement på flere viktige bærekraftsmomenter og FNs bærekraftsmål, i tillegg til et ønske om å øke kunnskap og gi noe tilbake gjennom sin bedrift. Vinneren setter søkelys på både et avfallsproblem, samfunnsproblem og verdensproblem," heter det i juryens begrunnelse.

En andel av salget av BinBins produkter vil gå til forskning på kvinnehelse og bedre skolegang for jenter i utviklingsland.

LCA-sporbarhet og miljøvennlige materialer

I juryen satt representanter fra selskapene DNV-GL, Carrot og COWI, som alle jobber med sirkularitet på hvert sitt vis. Ida Nossen i COWI forteller mer om hvorfor vinnervalget falt på BinBin.

– Det at man ikke bare har miljøvennlige materialer som fokus, men også at man kan spore materialenes fotavtrykk i et livssyklusperspektiv, gjorde at vi tente ekstra på ideen. 

Livssyklusanalyser, eller LCA, sier noe om miljø- og ressurspåvirkninger til bestanddelene og materialene som benyttes. På den måten kan man velge de materialene som gir minst påvirkning på det man måler.  

– Dette er veldig viktig for å bedømme om noe er bærekraftig eller ikke gjennom alt fra produksjon til transport av varen. Vi bruker denne typen analyser i alt fra vannrensing til veiprosjekter, og vi er imponerte over at BinBin ønsker å inkludere LCA i et forbrukerprodukt, sier Nossen.

Visjonen til BinBin er å gjøre det enklere og mer miljøvennlig å være en menstruerende kvinne på tur. Målgruppen er kvinner mellom 20 og 35 år som tilbringer lenger tid ut i naturen og ønsker seg en luktfri og enkel beholder til sanitærprodukter.

Ta kontakt

Ida Nossen
Miljørådgiver
Environment, Norway