Illustrasjoner: Helse Møre og Romsdal

 

COWI og Arkitema signerer kontrakt for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

18.05.2021

Kontrakten om detaljprosjektering av fellessykehuset ble signert av Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg sammen med Ratio Arkitekter. SNR vil være i full drift våren 2025, og har byggestart i juni 2021. - Det er ingen tvil om at SNR har stor samfunnsmessig betydning for regionen, sier Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør bygninger i COWI.

Oppdraget består i å detaljprosjektere arbeidsunderlag for totalentrepriser til byggingen av SNR Hjelset og SNR Kristiansund.

– Vi er svært glade for at Cowi, Arkitema og Ratio blir med oss i videreutviklinga av prosjektet. Deres kunnskap og erfaring blir viktig for å sikre et framtidsretta og godt sykehustilbud for befolkninga og vi ser fram til det videre samarbeidet, sier Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR og vise. adm. direktør i Helse Møre og Romsdal.

– Vi er meget stolte av å bli valgt som rådgivere for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, samt at Arkitema er med på vinnerlaget for arkitektkonkurransen sammen med Ratio. Det er ingen tvil om at SNR har stor samfunnsmessig betydning for regionen, sier Farstad Larsen.

SNR-prosjektet inneholder utbygging av SNR Hjelset som vil bestå av et nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune, samt SNR Kristiansund som vil bestå av et bredt pasienttilbud med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

Heldigitalt sykehus

Det nye akuttsykehuset vil få en integrert somatikk- og psykiatriavdeling og inneha funksjoner som bl.a. poliklinikk og dagbehandling, laboratorier, billeddiagnostikk, operasjon, akuttmottak, intensivbehandling og fødestuer. Psykiatribygget ligger utenfor COWIs kontrakt, men resterende areal ved akuttsykehuset vil ha et bruttoareal på 54.000 m² på Hjelset, og arealet i Kristiansund blir på ca. 5.500 m².

Sykehuset prosjekteres heldigitalt og COWI har ansvaret for alle rådgivende ingeniørfag i detaljprosjekteringsfasen.

– Det skal bli et sykehus med høye faglige ambisjoner som skal sikre et samlet, attraktivt og effektivt helse- og behandlingstilbud til innbyggerne. Vi er godt kjent med prosjektets mål og ambisjoner, og vi skal legge all vår kompetanse og erfaring med sykehusplanlegging inn i å bidra til å realisere disse, sier Birgit Farstad Larsen.

Ta kontakt

Ørjan Erlandsen
Prosjektleder
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 977 27 610