Forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Foto: Einar Aslaksen for Fortum Oslo Varme

COWI og Citec skal bidra til å realisere karbonfangst i Oslo

25.04.2022

Fra pilot til full skala. Prosjektgruppen som har jobbet med forprosjektet for karbonfangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, har nå også vunnet kontrakten for realiseringsfasen.

Ved slutten av mars ble det klart at finansieringen av karbonfangstprosjektet ved Fortum Oslo Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud, er på plass. Nå er også ingeniør- og prosjekteringsteamet til prosjektet klart: Et team bestående av rådgivende ingeniører i COWI og Citec.

Sammen har de mange års erfaring med karbonfangstanlegg. Dermed ligger alt til rette for at prosjektet, som er definert som en av de viktigste bidragsyterne til at Oslo og Norge kan nå sine klimamål, kan igangsettes.

– En stor dag for klimaet

– Dette er en stor dag for oss i COWI, men først og fremst er det en stor dag for Oslo, Norge og klimaet. Karbonfangst er blant løsningene vi avhenger av for å lykkes med å nå klimamålene i Parisavtalen. Nå er vi ett skritt nærmere, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI.

Han peker på at prosjektet er én av tiltakene som både har stor klimaeffekt – og som samtidig bistår mest i å hjelpe Oslo – og Norge – med å nå sine utslippsmål.

– Av de mange grepene som kan hjelpe Norge å nå klimamålene, er karbonfangst blant dem med betydelig faktisk klimaeffekt. Mens elektrifiseringen av sokkelen for eksempel er sterkt debattert, er ingen i tvil om at utslippskutt ved våre forbrenningsanlegg er viktig.

Kan starte på kort varsel

– Karbonfangstprosjektet er essensielt for at Oslo skal ha mulighet til å nå sine klimamål i 2030, , sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme.

– En realisering av dette prosjektet vil ha stor overføringsverdi til andre norske og europeiske byer som har mål om klimapositiv avfallsbehandling. Vi har stor tro på at COWI og Citec vil bidra til å realisere prosjektet, så det kjennes veldig godt å få denne viktige kontrakten på plass.

– COWI og Citec hadde det beste tilbudet på alle tildelingskriterier – pris, kvalitet og kompetanse, konstaterer innkjøpsrådgiver i selskapet, Eirik Søraa.

Bygger på vellykket pilot

Konsortiet, bestående av COWI og Citec, jobber allerede med karbonfangstkonsepter for Borg CO₂, samt at de har jobbet med konsept- og forprosjektering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud forbrenningsanlegg i Oslo.

For å dokumentere at teknologien som er valgt er egnet til karbonfangst fra avfallsforbrenning, bygget man en pilot av karbonfangstanlegget. 28. februar 2019 begynte den å fange sin første CO₂. I løpet av 2019 kjørte piloten tester i mer enn 5000 timer.

Slik så pilotanlegget på Klemetsrud ut. Foto: Fortum Oslo Varme.

– I løpet av testingen oppnådde vi en stabil fangstgrad på over 90 prosent. I tillegg har utslippene fra piloten vært lavere enn det vi hadde estimert. Det lover veldig godt for arbeidet i fullskala, som starter nå, sier prosjektsjef i COWI, Alert Holtman.

Om karbonfangst ved Klemetsrud forbrenningsanlegg

  • Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud slipper i dag ut ca. 400.000 tonn CO₂ hvert år. Omtrent 50 % av CO2 fra forbrenningen er fossil, mens resten er biologisk CO2.
  • Fossilandelen av utslippet tilsvarer omtrent 17 % av Oslos totale CO2-utslipp.
  • Dette er det største punktutslippet i hovedstaden – like store utslipp som 200.000 biler skaper årlig.
  • COWI og Citec har jobbet med karbonfangstanlegget fra konseptfasen høsten 2016 og til forprosjektet som gikk i gang 1. august 2018.
  • Det ble satt opp en integrert prosjektgruppe for å gjennomføre forprosjektet.
  • 31. oktober 2020 ble forprosjektrapporten for karbonfangstprosjektet levert for statlig vurdering og kvalitetssikring.
  • 22. mars 2022 annonserte et nytt industrielt partnerskap av Hafslund Eco, Infranode og HitecVision en avtale om kjøp av Fortum Oslo Varme og bidrar med finansiering for å realisere karbonfangst i Oslo.

Ta kontakt

Alert Holtman
Project Director
Industry and Process, Norway

Tel: +47 92523266