COWI og Skanska går inn i Bærekraftssenteret til Trondheim kommune

21.04.2021

Rådgiverselskapet COWI og entreprenør og utvikler Skanska har signert partnerskapsavtale med bærekraftssenteret til Trondheim kommune. Målet er å gjøre byggeprosjekter i Trondheim grønnere.

Trondheim kommune ble i 2019 et FN-senter for bærekraftig samfunnsomstilling. Det offisielle navnet på senteret er Geneva UN Charter Centre of Excellence on SDG City Transition in Trondheim, og senteret jobber for utvikling og formidling av kunnskap om hvordan byer og lokalsamfunn kan bidra til bærekraftig verdiskapning.

Begge selskapene er aktører innen en næring som har en avgjørende rolle i det det grønne skiftet, og som jobber målbevisst for en mer bærekraftig utvikling. Gjennom sitt bidrag inn i senterets arbeid ønsker både COWI og Skanska å bidra til å øke kunnskapen om bærekraftig utvikling innen egen bransje.

– Som rådgivere har vi en særstilling for å påvirke utviklingen av eksisterende bygningsmasser og byggeprosjekter i tidligfase, og særlig bærekraftsmål 11 og 12 som går ut på bærekraftige byer og lokalsamfunn og ansvarlig forbruk og produksjon, forteller Daniel Wiesenberg, markeds- og distrikssjef i COWI Trondheim.

– Vi i Skanska ønsker å ta vår del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode miljøvalg, forteller Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska Bygg Midt-Norge.

Begge selskapene er en del av den såkalte 40-prosents-næringen, som henviser til prosentandelen av de globale klimagassutslippene som byggebransjen bidrar til.

– Det er blant annet gjennom samarbeid som dette at vi kan dele kompetanse og finne måter å gjøre bransjen vår grønnere lokalt, fortsetter Wiesenberg.

Kunnskapsdeling gjennom samarbeidsprosjekter

Både COWI og Skanska vil bidra med sin spisskompetanse inn i senterets arbeid gjennom konkrete samarbeidsprosjekter. COWI skal blant annet bidra til å kartlegge bygningsdeler i kommunen som kan gjenbrukes og Skanska skal belyse utfordringer og løsninger for bærekraftig utvikling av boligprosjekter gjennom boligprosjektet Gartnerens utsikt.

Ombruk gjennom digitale modeller

– Vi ønsker å gjøre det enklere for kommunen å planlegge fremtidig ombygg, demontering og ombruk i en sirkulær krets. Vi vil derfor utarbeide en digital tvilling. Det er en modell av en fysisk konstruksjon der vi kan putte inn all mulig slags data i sanntid av bygningsmassen slik at tekniske og miljømessige egenskaper og krav blir lettere tilgjengelig, forteller Vibeke Nossum, prosjekt- og markedssjef i COWI Trondheim.

Bærekraftig boligutvikling

– Vi skal gjennomføre boligprosjektet Gartnerens utsikt på Lade i Trondheim som pilot i dette samarbeidet. Ambisjonen er ikke mindre enn verdens første Powerhouse Paris Proof Boligprosjekt – altså et boligprosjekt med miljømål ingen har sett tidligere – og det her i Trondheim! Dette skal bli et forbildeprosjekt for hvordan boliger kan bygges mer bærekraftig sier Kari Sollie, Prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling i Trondheim.

Bærekraftssenteret utvikles i samarbeid med NTNU, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune. Blant bedriftene som har meldt seg inn finner vi i tillegg til COWI og Skanska: IKEA, Møller Mobility Group, Natural State / Nordic Circular Hotspot, United Cities og Xplora.

Ta kontakt

Daniel Wiesenberg
Markedssjef & Distriktssjef Trondheim
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 47971355