COWI vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

10.08.2018

Smarte byer, byvekstavtaler og fremtidens byrom er noen av debattene COWI inviterer til når Arendalsuka går i gang på mandag. Få en oversikt over COWIs program her.

Når COWI deltar på Arendalsuka for første gang, er det med blikket rettet mot byene. Hva må til for at vi skal kunne skape tette, grønne og produktive byer som samtidige er rimelige og gode å bo i? Og hvordan skal 66 øremerkede milliarder fordeles mellom landets ni største byområder for å lykkes med nullvekstmålet for personbiltransport?

Debatt om urbaniseringsmilliardene

På tirsdag kjører COWI byfrokostdebatt med byvekstavtalene som tema. For å løse fremkommelighets- og klimautfordringer i byene våre lanserte Regjeringen i vår byvekstavtaler med nullvekst i personbiltrafikk som mål. Til det har de satt av 66 milliarder som skal fordeles mellom landets ni største byområder. I byvekstavtalene vil staten blant annet gi midler til kollektiv,- sykkel- og gangtiltak. Alt dette forutsatt at byene bidrar med mer miljøvennlige føringer i transport- og arealpolitikken sin. Fra før av har vi allerede byutviklingsavtaler, bymiljøavtaler og belønningsavtaler.

Så hva er egentlig nytt med disse byvekstavtalene? Og hva synes kommunene om at Regjeringen legger føringer for lokal arealpolitikk? Vi tar debatten om urbaniseringsmilliardene.

Arendalsuka Byfrokost: Derfor får storbyene 66 mrd. til å vokse
Tirsdag 14. august kl. 09.00-09.45 Sted: Madam Reiersen 
Les mer på Facebook

Lynforedragene om hvordan byene skal redde verden

Kontraster, konflikter, og kunnskap. Byene har det, og de trenger det for å utvikle seg. COWI inviterer derfor til en inspirasjonstime med Arendalsukas seks mest energiske lynforedrag. Vi har invitert en verdiskapingsekspert (Øystein Berge), en kunstoptimist (Anne Beate Hovind), en samfunnsøkonom (Sigrun Aasland), en aktivistarkitekt (Arild Eriksen), en smartbypolitiker (Torstein Tvedt Solberg) og en fargedesigner (Dagny Thurmann-Moe) som får seks minutter hver til å bidra med nye perspektiver, ny innsikt og inspirasjon om bærekraftige byer og fremtidens byrom.

Når foredragsholderen deler sine løsninger for hvordan vi kan skape tette, grønne og produktive byer som samtidig er rimelige og gode å bo i, tar vi samtidig temperaturen på hvor godt norske byer lykkes og hvor de feiler – gang på gang.

Arendalsuka: Slik skal byene redde verden på 45 minutter
Tirsdag 14. august kl. 15.00-16.00 Sted: Madam Reiersen 
Les mer på Facebook

Rydder opp i smartbybegrepet

Stortinget stemte nylig ned forslaget om en nasjonal strategi for smarte byer. Men hvorfor skjedde dette? Og er byene i stand til å ordne dette selv? Rina Brunsell Harsvik, seniorrådgiver Bærekraftig byutvikling i COWI, deltar i smartbydebatten i regi av Smarte Byer Norge, hvor hun blant annet møter mannen bak forslaget om smartbystrategien, stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg.

Smartbydebatten
Tirsdag 14. august kl.14.00 – 15.45
Sted: Eureka kompetanse, Konferanserom 2
Les mer på Smarte Byer Norge

Kårer Arendalsukas beste smartbyidéer

I regi av Smarte Byer Norge vil åtte utvalgte innovatører og gründere pitche sine smartbyløsninger. Hver innovatør får 3 minutter til å presentere sin løsning ovenfor publikum og jury. Vinneren får reise til verdens største smartbykonferanse, Smart City Expo, i Barcelona. Juryleder for innovasjonskonkurransen  er kommunikasjonsdirektør i COWI, May Kristin Haugen.

Innovatørene kommer
Tirsdag 14. august kl.11.00-13.00
Sted: Eureka kompetanse, Konferanserom 2
Les mer på Smarte Byer Norge

 

 

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057