COWI, Parsons, SYSTRA og Implement har vunnet DSBs rammekontrakt for Fremtidens S-bane

28.01.2021

Joint venture-teamet COWI, Parsons og SYSTRA har med Implement Consulting Group som underrådgiver nettopp vunnet en stor rammekontrakt for DSB.

Oppdraget inkluderer tverrfaglig rådgivning i forbindelse med automatiseringen av lokaltogsystemet (S-banen) i København-området. Kontrakten løper over åtte år med mulighet for seks års forlengelse to ganger.

Kontraktens formål er å realisere omleggingen av S-banen fra en tradisjonell bybane til et helautomatisert transportsystem – «Fremtidens S-bane». Det er snakk om en av de mest omfattende optimeringene av offentlig transport i Danmark i nyere tid.

Omleggingen skal gagne vekst og mobilitet i København-området, bidra til et klimavennlig bymiljø og samtidig skape rom for flere passasjerer.

Tverrfaglig kompetanse skal sikre vellykket transformasjon

DSB har i den innledende fasen konkretisert grunnlaget for automatiseringen av S-banen. Etter den nye kontrakten skal rådgiverteamet hjelpe DSB med å realisere omleggingen ved blant annet å skape en godt planlagt og godt utført overgang til det automatiserte S-togsystemet, og samtidig gjøre driftsorganisasjonen i stand til effektivt og sikkert å operere de nye togene.

Teamet vil bidra med kompetanse og praktisk erfaring innenfor helautomatiserte transportsystemer, herunder tekniske forutsetninger og migrasjon av tekniske systemer samt planlegging og gjennomføring av komplekse endringsprosesser.

Jesper Andersen, programsjef i DSB:
«En helautomatisering av S-banen er en omfattende og viktig oppgave som vil gagne passasjerene og være en vesentlig brikke i moderniseringen av kollektivtrafikken i København-området. Vi har i valg av rådgivere lagt vekt på erfaring med lignende prosjekter. COWI-Parson-Systra JV har lang erfaring innenfor store jernbaneprosjekter – både tradisjonelle og automatiserte – og er en god match i det videre arbeidet med overgangen til en automatisert S-bane».

Henrik Winther, direktør for COWI i Danmark:
«Det er et historisk stort prosjekt for COWI, og vi er svært stolt av å få lov til å hjelpe DSB med å skape dette toppmoderne transportsystemet. Det vil være med på å sette standarden for mange andre større byer i verden som står overfor tilsvarende togutskiftinger og krav om større kapasitet og fremtidssikrede, klimavennlige løsninger.»

Pierre Advani, Vice-President for Rail Transit Solution Europe, Parsons:
«I alle byer er offentlig transport en viktig del av mobilitetsplanen. Dette prosjektet vil forbedre sammenhengen i København-området og skape betydelig verdi for København og DSB ved både å forbedre økonomi og drift. Parsons har i 11 år stolt bistått Signalprogrammet for Banedanmark, og vi er glad for å være en del av joint venture-teamet som skal bistå DSB med automatiseringen av S-togsystemet.”

Jean-Charles Vollery, Chief International and Development Officer, SYSTRA:
«SYSTRA er svært glad for å hjelpe DSB med Fremtidens S-bane sammen med våre etter hvert faste samarbeidspartnere, COWI og Parsons. Omleggingen av et slikt stort system til helautomatisert drift er virkelig et enestående prosjekt på verdensplan. Og for SYSTRA kommer det i forlengelsen av mer enn 15 års arbeid på prosjekter i Danmark hvor vi har bidratt til å forbedre mobiliteten.»

Niels Ahrengot, Managing Partner i Implement Consulting Group:
«Vi er enormt stolt av å ha blitt valgt til å hjelpe med å sette denne fantastiske visjonen ut i livet: å skape et grønnere transportsystem som passer til vår fremtid.»

Mer informasjon om joint venture-teamet:

COWI
Parsons
SYSTRA
Implement Consulting Group

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018