COWI OG Müller-BBM skal gi lyd til Vestlandets kulturelle kraftsenter

27.01.2023

Når musikkteatret i Griegkvartalet ferdigstilles, er det lydsatt av et av landets – og Europas sterkeste akustikkmiljøer. – Dette er et oppdrag som virkelig prioriterer lydkvaliteten, sier prosjektleder i COWI, Svein Folkvord. 

Arenaklyngen Griegkvartalet har store ambisjoner: Når det er ferdigstilt, skal det bli Bergen og Vestlandets kulturelle kraftsenter og samlende møteplass. 

– Kundens målsetting er å få en sal som gir ideelle forhold for opera, og også svært høy kvalitet for en rekke andre bruksområder. Prosjektets omfang og ambisjonsnivå gjør dette til det mest attraktive oppdraget innenfor akustikkfaget på mange år.  Dette er et oppdrag som virkelig prioriterer lydkvaliteten, sier Svein Folkvord, prosjektleder i COWI. 

Med 20 års erfaring som akustiker for kulturbygg, er han klar til å ta fatt på oppdraget som prosjektleder for Griegkvartalets siste brikke, sammen med et team fra COWI og tyske Müller-BBM.

– Det som er spesielt med denne oppgaven, er at de setter akustikkfaget så høyt. Akustikkompetansen er her på plass før arkitektur og øvrige ingeniørfag. Det gjør at premissene for god lyd vil ligge til grunn for alt i prosjektet, sier Folkvord.

Griegkvartalet, representert ved Bernt Bauge, bekrefter det høye ambisjonsnivået innen akustikk og er svært tilfredse med valget av COWI og Müller-BBM.

– Valget av samarbeidspartnerne ble gjort i sterk konkurranse med andre tilbyende aktører, og viser at kvaliteten innen dette fagfeltet er virkelig på et høyt nivå både i Norge og internasjonalt. Bergen og norsk kulturliv vil kunne få stor glede av kvaliteten ved musikkteatret når det står ferdig. Det vil bli et fremragende akustisk rom med optimale sceneforhold for fremføring av opera, musikaler, ballett, dans og konserter på et høyt kunstnerisk nivå.

Med introduksjonen av et musikkteater, blir Griegkvartalet en unik arenaklynge bestående av Grieghallen, det nye musikkteateret, Nygård skole og Edvard Griegs plass. 

– Dette skal bli et kulturbygg for hele befolkninga. Det skal være høyest mulig kvalitet for opera, samtidig som det skal ha flerbrukskvaliteter. Kvalitetene ved Musikkteatret skal hele Bergen få glede av, forteller Folkvord.

COWI har blant landets mest kompetente fagmiljøer innenfor akustikk. Fra før jobber de blant annet med rehabiliteringen av Nationaltheatret i Oslo, i tillegg til en rekke kultur- og utdanningsbygg over hele landet. 

Med på prosjektteamet er også Müller-BBM, et tysk ingeniørselskap med spisskompetanse på nettopp akustikk i operahus. De har erfaring fra et noen av verdens mest anerkjente operahus, blant annet operaen i Firenze, Teatro di San Carlo i Napoli og den ferske ombyggingen av operaen i Sydney.

– Så vi skal ikke se bort fra musikkteatret også vil havne på internasjonale lister over akustiske prestisjebygg når det står ferdig, sier Folkvord. 

Ta kontakt

Svein Folkvord
Head of Section
Acoustics, Norway

Tel: +47 469 46 236