Inger Søreide. Foto: Privat

COWI styrkes med ny geoseksjon

08.02.2022

Etter 20 år i Rambøll starter Inger Søreide som leder for ny seksjon for geoteknikk og ingeniørgeologi med ansvar for kontorene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugesund.

Søreide har jobbet ti år i ulike lederroller innen geofag. Nå tar hun fatt på nye utfordringer i COWI.

– Det er et stort behov for geokompetanse i markedet. Ambisjonen min er å bygge opp et stort miljø for kontorene og å bli ettertraktet blant kundene. Du får ikke bygget fremtidens bærekraftige verden uten oss. Uansett hva du skal bygge, trenger man geofagene for å vurdere byggegrunn, fundamentering, graving og sprenging. Det gjør at vi er etterspurt, sier Søreide.

Avdelingssjef Erik Sundet sier han er svært glad for å ha innhentet den tiltrengte kunnskapen til satsningen.

– Vi trenger å øke kapasiteten innen geofag på kontorene våre, og Inger er rett person til jobben. Hun har lang erfaring både som leder og fagperson og har et stort nettverk i bransjen og blant kunder. Det er viktig at vi samler miljøene rundt om i landet og samarbeider om prosjekter og tilbud, sier Sundet.

Klima og geo

Søreide går fra et stort miljø i Rambøll Trondheim til oppgaven med å bygge opp et miljø på tvers av kontorer. Hun forteller at hun ønsket seg til COWI på grunn av selskapets verdier og fokus på bærekraftige forretningsområder.

– Delene av strategien til COWI som vektlegger grønn forretningsutvikling tror jeg vil bli et spørsmål om å være eller ikke være for rådgivere. Innen geofag er det konkrete tiltak på massebalanse, massehåndtering, massetransport, og det å få til optimale fundamenteringsløsninger. Dessuten vil vi påvirke naturen minst mulig.

Et annet aspekt av geofag i dag er naturfarene som øker med de pågående klimaendringene. Værrelaterte naturkatastrofer har femdoblet seg de siste 50 årene, ifølge FNs meteorologiorganisasjon WMO.

– Klimaendringer bidrar til mer naturfare, enten det er snakk om kvikkleireskred, løsmasseskred eller snøskred. Her trenger man geologer og geoteknikere til å forebygge og avverge. Når et skred går, er det stort behov for vår kompetanse for å minimere skader og å gjøre området trygt igjen, sier Søreide.

Steinhard kamp om talenter

Manko på nyutdannende innen geofag i en årrekke har gjort at det er en hard kamp om både nyutdannende og erfarne i bransjen, selv om det har stabilisert seg i de senere årene.

– De som jobber innen geofagene må helst ha kunnskap om norske grunnforhold, leire og kvikkleire, så vi kan ikke bare importere arbeidskraften heller. Vi trenger også det verdifulle samspillet mellom nyutdannede med fersk kunnskap og erfarne med sin faglige tyngde. Jeg er vet at COWI over tid har bygget opp et godt samarbeid med geofagmiljøer i COWI, både i Danmark og Storbritannia, og jeg er spent på å ta del i dette samarbeidet.

Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim / COWI

Søreide forklarer at digitalisering av bransjen har vært en viktig del av å demme opp for mangel på arbeidskraft.

– Gjennom scripting og effektivisering av operasjonene vi gjør, bidrar vi med større verdi for kunden og vi gjør det enklere å samhandle med andre fag. Det finnes svært mange verktøyer der ute i dag, og en utfordring er å bruke disse nok og på riktig måte.

Medarbeiderne først

Søreide forteller mer om hvordan man skiller seg ut i et sterkt konkurransepreget marked i dag:

– Mange rådgivere har store og fine prosjekter, men COWI har et svært godt arbeidsmiljø, med tilbud om en god balanse mellom jobb og fritid, fantastiske utviklingsmuligheter og et forretningsfokus på bærekraft. Jeg vil være med å bevise at vi er en arbeidsplass som setter medarbeiderne først.

– Jeg ser nå veldig frem til å bli kjent med kollegaene i min egen seksjon, og alle andre i COWI – ikke minst de øvrige seksjonene for geofag. En av mine største drivere er å få være med på utvikling av mine ansatte, samtidig som vi har et sosialt og godt arbeidsmiljø, avslutter hun.

Ta kontakt

Erik Sundet
Vice president
Bridges and Geotechnical diciplines, Norway

Tel: +47 41564897