Jarle Bertelsen avbildet på Kronstadparken, takterrassen til bygget hvor COWI har kontor i Bergen. 

COWI tar sats på Sør-Vestlandet med utradisjonell rekruttering

31.08.2022

Med Jarle Bertelsen på laget, setter COWIs satsing på Sør-Vestlandet fart. Han skal lede avdelingen for bygninger på Sør-Vestlandet – en region med kontorer i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.

Bertelsen kommer fra stillingen som Salgsdirektør i Maxbo Proff og vil jobbe med hele Sør-Vestlandet som sitt markedsområde. Han forteller at en av hovedårsakene til at valget falt på COWI, er den tydelige satsingen på bærekraft. 

– Barna mine er opptatt av klima og miljø, og det har påvirket meg. Vi må tenke annerledes. Særlig bygninger har et stort potensial, blant annet knyttet til materialvalg og energiløsninger. At vi kan jobbe med å få kundene våre med på reisen, er inspirerende. 

I januar lanserte COWIs in nye strategi, Future-Now, som lukker døra til petroleumsvirksomhet og tar sats mot en bærekraft framtid. 

– At COWI tok et tydelig standpunkt inspirerte meg, forteller Bertelsen. 

Utradisjonell rekruttering

Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, er svært fornøyd med nyansettelsen. Hun fremhever særlig Bertelsens totalforståelse, hans økonomiske bakgrunn og fokus på produktivitet og lønnsomhet for kundene.

– Det er en perfekt match for oss og vekstambisjonene våre. Erfaringen hans fra kundepartnerskap er noe vi tar med oss inn i de riktige prosjektene, sier divisjonsdirektøren.

Farstad Larsen sier at hun har jaktet på noe litt annerledes for å komplettere lederteamet sitt.

– At vi velger en litt annen profil fra en annen bransje enn vår egen, er helt klart et bevisst valg. Jeg tror det er nødvendig for å tilknytte oss de riktige prosjektene og kundene slik at vi er i stand til å ta ut den veksten vi er rigget for i et marked i stadig endring.

Større kundefokus

Den nyansatte lederen var blant annet en av hovedpersonene bak Maxbo sin satsning på vekst i proffleddet. Han mener COWI har et stort potensial til å bli mer synlig i region Sør-Vest. 

– COWI jobber allerede med noen meget viktige samfunnsprosjekter som kundene trenger å høre om. Nå kan jeg ta med meg engasjementet jeg har hatt som leder i Maxbo og bruke erfaringen min på en ny måte. Jeg vil ta med meg måten man knytter nettverk på, og ikke minst måten vi prater med kundene på, til å inngå nye partnerskap.  

Ta kontakt

Birgit Farstad Larsen
Senior Vice President
Management Buildings/sustainable buildings, Norway

Tel: +47 991 04 158