COWI tildeles prosjekteringskontrakt med Equinor for havvindprosjektet Empire Wind

27.04.2022

Prosjektet blir et av de største av sitt slag innen offshore vind i Nord-Amerika.

COWI har blitt tildelt sitt største oppdrag for rådgivning innen offshore vind i USA til dags dato. Rådgivningsselskapet har blitt engasjert av Empire Offshore Wind – et joint venture mellom Equinor og bp. COWI skal levere komplett design av fundamenter til vindturbinene for Empire Wind 1 og 2. Vindturbinene skal installeres utenfor kysten av Long Island, New York.

Forventet produksjon av fornybar kraft i prosjektet er beregnet til mer enn 2 GW. Utviklingen av Empire Wind baseres på 15 MW vindturbiner og vil spille en betydelig rolle i staten New Yorks målsetning om å nå 70 % fornybar energi innen 2030.

COWI vil engasjere mer enn 100 eksperter til å arbeide med alle aspekter ved design av vindturbinenes fundamenter – fra grensesnitt mot turbintårn til forankring i sjøbunn, inkludert stål, geoteknisk og elektrisk design samt støtte til fabrikasjon, transport og installasjon.

Utviklingen av vindprosjektet dekker et areal på 323 km² og spenner over vanndyp fra 20 til 40 m. Designprosjektet for Empire Wind omfatter detaljprosjektering av 138 fundamenter med en diameter på ca. 9 m og en høyde på ca. 100 m.

– Vi er stolte av å få støtte Equinor og bp med å utvikle et av USAs største havvindprosjekter. Denne utviklingen er svært spennende, fordi prosjektet er komplekst og vil være en spydspiss i utviklingen av en ny industri i landet. Denne industrien vil hjelpe New York med å nå sine ambisiøse mål for bruk av fornybar energi. Offshore vind er i sterk fremvekst i USA og vi ser et stort potensial for våre ingeniører til å utvikle innovative løsninger for våre kunder i tiden fremover, sier Jan Erik Børja Berg, VP Offshore Wind & Renewables i COWI.

Empire Wind blir et nytt tilskudd til COWIs omfattende portefølje av prosjekter innen offshore vind i USA. Selskapet har tidligere blant annet vunnet en syvårs kontrakt for Vineyard Wind i Massachusetts. Selskapet har også sikret seg en rekke andre prosjekter langs øst- og vestkysten av USA innen havner, site-vurderinger, geotekniske analyser, offshore substasjoner og fundamentdesign for vindturbiner.

COWI har prosjektert løsninger for vindenergi i Europa siden 1980 og har prosjektert mer enn 1200 fundamenter til vindturbiner verden over.

Ta kontakt

Jan Erik Børja Berg
Vice Precident
Marine & Foundation, Norway

Tel: +47 959 19 824