Foreløpig konsept for rundkjøring ved Risavika. Illustrasjon: COWI

COWI valgt som rådgiver på ny riksvei i Rogaland

17.06.2022

Transportkorridor Vest Rv. 509 bygges av Bjelland AS med COWI som rådgiver. – Kvalitet vinner igjen, sier Tom Erik Carstensen, markedssjef i COWI.

Den nye firefelts riksveien går fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune. Strekningen er en del av Transportkorridor Vest som går fra Sømmevågen til Sundekrossen. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord-Jæren.

Statens Vegvesen skriver i begrunnelsen for tildelingen at de la vekt på kvalitet, fremdrift, nøkkelpersonell og HMS i valget sitt.

– Det er en sann glede å bli innstilt til dette prosjektet sammen med Bjelland AS, som vi også har samarbeidet godt og tett med tidligere. Vi var ikke lavest på pris, så det at vi vant tilbudet viser bare at kvalitet vinner igjen, sier Tom Erik Carstensen.

Effektmålene til Statens Vegvesen for veistrekningen er blant annet å skape forutsetning for økt andel kollektivreiser, forbedret gang- og sykkeltilbud og økt andel transportsyklister. Bedre fremkommelighet for næringstrafikken og trafikksikkerhet er også blant effektmålene.

– Vi er veldig glade for å ha med oss COWI på dette prosjektet. Vi har nylig fullført en totalentreprise sammen på Randaberg av litt mindre størrelse, og nå er vi klare til å jobbe sammen på noe som er ti ganger større. Gjennom dette prosjektet vil vi sammen skape et flott veganlegg og en referanse for fremtiden, sier Erik Handal Nilsen, anleggssjef hos Bjelland AS.

Tidlig ute med bærekraftsarbeidet

Aktørene i prosjektet har allerede i tilbudsfasen gjennomført en såkalt CEEQUAL pre-analyse for arbeidene. CEEQUAL er et sertifiseringssystem for bærekraft i anleggsprosjekter.

– Det at vi har startet bærekraftsarbeidet allerede før prosjektet ble vunnet legger et solid grunnlag for tiltak for reduksjon av klima- og miljøpåvirkninger i prosjektet. Ved å ta aktive grep innenfor dette legger vi sammen med Bjelland AS til rette for en prosjektgjennomføring som skaper merverdi både for naboer, Statens vegvesen, Sola kommune og andre interessenter i prosjektet, sier Tom Erik Carstensen

Ta kontakt

Tom Erik Carstensen
Senior Business Development Director
Group Market Team, Norway

Tel: +47 404 50 925