COWI vant pris for bærekraftskommunikasjon

15.04.2021

Prisen for Årets kampanje under The Hunt 2021 gikk i dag til COWI for kampanjen "Fortsette som før?". Kampanjen tydeliggjør ingeniørenes rolle i realiseringen av det grønne skiftet.

Hvert år arrangeres The Hunt av Schibsted-konsernet der de deler ut flere priser knyttet til employer branding, HR og rekruttering. Årets pris for beste kampanje gikk til COWIs "Fortsette som før?".

– Det er en utrolig hyggelig anerkjennelse av arbeidet vi gjør, og ikke minst av at vi lykkes med å spre kunnskap om rådgiverbransjens bidrag inn i det grønne skiftet. Vi jobber med løsninger for fremtidens bærekraftige samfunn hver dag, og det er på tide at vi stikker hodene våre litt mer frem og forteller mer om hvordan vi faktisk bidrar, sier May Kristin Haugen, Kommunikasjonssjef i COWI..

Grønn omstilling i praksis

Kampanjen tok for seg fire store samfunnsutfordringer knyttet til grønn omstilling: elektrifisering, fornybar energi, klimatilpasninger og grønn mobilitet. Her ble komplekse tekniske løsninger oversatt til relaterbare hverdagseksempler som elbillading, strømpriser, styrtregn og trafikkork. Kampanjen ble utført i samarbeid med Schibsted Partnerstudio.

Kampanjen bestod blant annet av to annonserte podcast-episoder til Aftenpostens serie "Forklart", annonsørartikler i større Schibsted-aviser som VG, E24 og Aftenposten, samt bannerannonsering, innhold til sosiale medier, og et tjuetalls andre innholdssaker.

LES OGSÅ: EKSTREMREGN "DRUKNER" NORSKE BYER

‒ Kampanjen hadde som formål å øke kunnskapen om grønne løsninger i samfunnet. Vi ønsket å vise konkrete løsninger på noen av samfunnets største utfordringer. Bærekraftskommunikasjon blir altfor ofte for stort, teknisk og abstrakt. For oss var det viktig å dele innsikt om hvordan løsningene vil påvirke hverdagen for folk flest. Vi ville vise grønn omstilling i praksis, uten å forskjønne vårt eget bidrag, fortsetter Haugen.

Teamet bak kampanjen var COWIs kommunikasjonsavdeling f.v. May Kristin Haugen, Ole Emil Johnsen, Ragnhild Heggem Fagerheim, Kristoffer Jakobsen, i samarbeid med Schibsted partnerstudio.


Bransjen vår har et kommunikasjonsansvar

Administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg, mener at teknologi- og rådgivningsfirmaer som utvikler løsningene for det grønne skiftet, har en særlig viktig rolle i å kommunisere sitt bidrag.

– Ingeniører og rådgivere er fortsatt en mystisk bransje for mange. Fortsatt vet for få at mange av de viktigste klima- og miljøløsningene vil komme i fagfelt vi jobber med. Det er vi som planlegger kritisk infrastruktur og legger premissene for løsninger som i et livsløp er forenlig med de ambisiøse klimamålene vi har.

LES OGSÅ: HER INNE DEKKES VARMEBEHOVET FOR 5000 LEILIGHETER

Han tror ingeniørenes konkrete og faktabaserte bidrag er en viktig stemme i et hardt, politisert debattklima.

– I en tid der temaer knyttet til grønn omstilling, bærekraft og klimaendringer er med å skape polarisering og splittelse, er det viktigere enn noen gang at de som jobber med de faktiske løsningene kommuniserer tydelig, utilslørt og enkelt. Vi må evne å fortelle engasjerende historier om våre teknologiske bidrag på en faktabasert måte, samtidig som vi får frem samfunns-, klima- og miljønytten bak løsningene. Slik kan vi bidra til å avmystifisere det grønne skiftet også, forteller Weydahl Berg.

Den ukjente rådgiveren

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) bifaller betydningen av å kommunisere tydeligere hva rådgiverne gjør. De har selv jobbet med kampanjer for å spre kunnskap om rådgiverbransjen det siste året.

– Selv om rådgiverbransjen er de som former og utvikler våre fysiske omgivelser, har nok bransjens bidrag til det grønne skiftet og dens verdiskaping ikke vært så kjent for allmenheten. Det er fordi største delen av jobben bransjen gjør, skjer før noe er bygget. Det er derfor veldig positivt at bransjens bidrag synliggjøres mer, sier Skudal Hansteen.

RIFs siste initiativ er en rapport om Norges tilstand og behov spesielt sett i lys av klimaendringer, "State of the Nation".

– Bransjens kompetanse er nemlig helt avgjørende for å realisere det grønne skiftet. Jeg er veldig stolt av rådgiverbransjen i Norge. Den er spesielt langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og finne bærekraftige løsninger, avslutter Skudal Hansteen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057