COWI vinner stor ordre for en av Kinas største el- og varmeprodusenter

Den kinesiske energigiganten, Huaneng Power International, har valgt COWI til å prosjektere en fjernvarme-akkumulatortank på et av sine kullkraftverk. Prosjektet er en utløper av en dansk-kinesisk samarbeidsavtale og blir et viktig skritt på vegen til renere energiproduksjon i Kina.

23.08.2017

Kina har vesentlig økt innsatsen for utvinning av grøn energi og har bruk for økt fleksibilitet på sine kraftverk for bedre å kunne utnytte energien fra blant annet sol og vind. Det skal blant annet skje ved hjelp av integrering av fjernvarmeteknologi på de eksisterende kullkraftverkene.

COWI har mange års erfaring på området og har nettopp vunnet en viktig kontrakt for en de største kinesiske energiprodusentene, Huaneng Power International Kina, som har en kraftverkskapasitet på ca. 70 000 MW, fordelt på anlegg i 21 provinser.

COWIs oppgave er blant annet overordnet prosjektering og oppfølging av idriftsettingen av en fjernvarme-akkumulatortank på et av Huaneng Power Internationals kullkraftverk.

– Prosjektet blir ett av 22 demonstrasjonsanlegg i Kina, som skal være foregangseksempler på en renere energiproduksjon, og derfor vil det også være stor oppmerksomhet rundt det. Det er en gyllen mulighet for å posisjonere COWI ytterligere på det kinesiske markedet – hvor den danske energisektoren har en sterk posisjon med solid kunnskap innen kraftverksteknologi, sier Brian Seeberg, direktør i COWIs energidivisjon.

Politisk samarbeid baner veg for grønn omstilling

Det er svært uvanlig at et europeisk selskap får en avtale direkte med en kinesisk kunde. Og Brian Seeberg legger da heller ikke skjul på at det i høy grad skyldes den danske regjeringens og det danske energidirektoratets innsats for å understøtte den danske energisektorens eksportmuligheter:

– Avtalen om et økt samarbeid innen nettopp kraftverksfleksibilitet, som den danske og kinesiske regjering undertegnet i 2016 – og som energidirektoratet i mange år har arbeidet for å realisere – har uten tvil åpnet dører for oss.

– Vi har blant annet blitt invitert som taler på en rekke konferanser,

og det er i forlengelsen av dette at vi har lyktes med å komme «helt tett» på en tung aktør som Huaneng Power International, som er blant de fem største kraftverksselskapene i Kina – og dermed også blant de største i hele verden, sier Brian Seeberg og understreker at internasjonale samarbeid mellom private og offentlige aktører er avgjørende for å kunne realisere en grønn omstilling.  

Kraftverket ligger i byen Dandong ved grensen mellom Kina og Nord-Korea. Det består av to kullfyrte enheter som forsyner et stort fjernvarmenett med varme.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018