Kontraktspartene, fra venstre: Prosjekteringsleder Marianne Nyebak, prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen, prosjektdirektør Hans-Egil Larsen, alle fra Bane NOR. Utbygging Vest/Midt, og ansvarlig for COWI Bane i Norge, Nils-Roe Fjørtoft, kontraktsansvarlig i COWI, Bjørn Johan Ranvik og oppdragsleder i COWI, Marius Ertshus Mathisen. Foto: Bane NOR / Ingvild Eikeland

COWI vinner tilbud på togstrekningen Nygårdstangen-Bergen-Fløen

25.10.2019

Bane NOR skal bygge om deler av den mest trafikkerte enkeltsporede strekningen i Nord-Europa til et dobbeltspor. Sporet skal være i drift gjennom hele byggeperioden og COWI er nå valgt som rådgivende ingeniør.

– Bane NOR velger COWI som rådgiver fordi de har en kompetent organisasjon, god oppgaveforståelse og riktig metodikk til dette komplekse prosjektet, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Utbygging Vest/Midt i Bane NOR. – Vi ser frem til å samarbeide med COWI om å finne gode løsninger i prosjektet.

Modellerer anleggsgjennomføring

Kontrakten omhandler utarbeidelse av detaljplan og opsjon på byggeplan for prosjektet, og arbeidet inkluderer blant annet alle jernbanetekniske fag som spor, kontaktledning, signal og føringsveier. I tillegg er VA, geoteknikk, overvannshåndtering, konstruksjon, SHA og ytre miljø viktige fag i prosjektet. Opprettholdelsen av togtrafikk i perioden krever mye samhandling mellom alle fagene.

– På sommeren er det mye turisttrafikk til Bergen og da er det ikke ønskelig at sporet skal være stengt over en lengre periode. Dette gjør at mye av anleggsarbeidet må gjøres i nærhet til spor med togtrafikk. Vi kommer til å bruke en BIM-modell som inkluderer byggetid som en fjerde dimensjon. Det gjør at vi hele tiden ser når de ulike objektene skal bygges. Vi tok dette i bruk første gang i prosjektet Bergen-Fløen for noen år siden, og det ga en stor verdi til prosjektet ved å redusere risiko og sikre effektiv gjennomføring. Dette gir en økt trygghet for løsningene som velges sammen med Bane NOR, sier Marius Ertshus Mathisen, prosjektleder for jernbane i COWI.

Gode nyheter for næringslivet

Når strekningen er bygget ut ligger det til rette for lokaltogfrekvens hvert femtende minutt. Dobbeltsporet- sammen med endringer på Nygårdstangen - vil medføre en økning av transportkapasitet for gods med 50 prosent.

– Mye av godset som kommer til Bergen kommer via tog, så det er også viktig å opprettholde dette i byggeperioden. Det at man får såpass med økt kapasitet for gods må være gode nyheter for næringslivet, fortsetter Marius.

Godt løsningsklima

Prosjektområdet for dobbeltsporet er ca. 1.3 km langt og skal stå klart i 2024. Utbyggingen foregår parallelt med byggingen av Bybanen i Bergen.

–Det er nå bygget opp en mur mellom bybanen og prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen. Sammen med fjell og bebyggelse på andre kanter gir dette stramme føringer for prosjektet. Det hele er krevende med tanke på anleggsgjennomføring, riggområder og utkjøring av masser. Det krever mye koordinering, og vi har fra tidligere oppdrag i Bergen et svært godt samarbeid med Bane NOR og lokale myndigheter på dette, noe som bidrar til et godt klima til å finne gode løsninger, sier Mathisen.

Fakta om strekningen:

  • Strekningen Arna-Bergen er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporede jernbanestrekning
  • Når strekningen er utbygget vil lokaltogfrekvensen kunne utvides til avganger hvert 15 minutt
  • Utbyggingen vil medføre en økning av transportkapasitet for gods med 50 prosent
  • Prosjektområdet for det nye dobbeltsporet er ca. 1,3 km langt
  • Det nye dobbeltsporet er planlagt å stå ferdig i 2024

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057