Foto: Den Nationale Scene.

COWIs akustikere skal gi ny klang til Den Nationale Scene

20.03.2023

COWIs akustikere har fått i oppdrag å rehabilitere akustikken og modernisere lyd- og bildeanleggene i en av Norges aller viktigste kulturinstitusjoner, Den Nationale Scene i Bergen.

– Å oppgradere en fredet bygning til en standard som innfrir dagens krav til universell utforming og funksjonalitet, er svært krevende. Moderniseringsprosjektet er derfor avhengig av å samarbeide med de beste fagfolkene fra flere områder. COWIs akustikere holder en høy standard og har i tidligere prosjekter vist at de kan løse utfordrende oppgaver av denne typen på en utmerket måte. Vi ser frem til å kunne tilby teaterpublikummet og de ansatte moderne akustiske forhold og gode lydopplevelser, sier prosjektleder Jørn Eirik Pettersen.

COWI vil være en sentral bidragsyter i moderniseringen av Den Nationale Scene i Bergen, en viktig kulturinstitusjon som tiltrekker seg rundt 120-140 000 besøkende hvert år. Rehabiliteringen er nødvendig for å sikre at bygget og tekniske anlegg kan møte dagens og fremtidens krav til teaterproduksjon. COWIs rolle er å ivareta de akustiske forholdene i både publikumsarealer og ansattområder i den fredede teaterbygningen, samt å modernisere lyd- og bildeanleggene tilpasset dagens krav. Dette vil bidra til å sikre høy kvalitet og god funksjonalitet for de produksjonstekniske løsningene i teatret, og dermed bidra til en bedre kulturopplevelse for alle besøkende som strømmer til Den Nationale Scene hvert år. Arbeidene med modernisering av lyd- og bildeanleggene vil utføres i samarbeid med AIX Arkitekter i Stockholm.

COWI har et av landets fremste fagmiljøer innenfor akustikk. Fra før jobber vi blant annet med rehabiliteringen av Nationaltheatret i Oslo, i tillegg til en rekke kultur- og utdanningsbygg over hele landet. 

Arbeidet med Den Nationale Scene er det andre lydoppdraget COWI har fått i Bergen på kort tid. For en måneds tid ble COWI valgt som rådgiver innen akustikk på Griegkvartalet, det nye musikkteatret i Bergen

– Det er en stor annerkjennelse å bli valgt som rådgiver for to prestisjefylte oppdrag på Vestlandet, som bidrar til et enda bedre kulturtilbud for innbyggerne i Bergen og omegn. Som en ledende leverandør av rådgivning på akustikk i Norge, er vi godt forberedt på å håndtere den tekniske utfordringen dette prosjektet representerer. Vi ser frem til å arbeide med Den Nationale Scene og prosjektteamet for å sikre at lydforholdene blir best mulig innenfor rammene gitt av vernebestemmelsene, og at teatret blir utstyrt med lyd- og bildeløsninger av høyeste kvalitet og funksjonalitet, sier prosjektleder i COWI, Bård Støfringsdal.  

Rehabiliteringen av Den Nationale Scene er viktig for kulturtilbudet i Bergen og Vestlandet, og også fordi den historiske bygningen har spilt en viktig rolle i Bergen og Norges kulturliv i over hundre år. COWI er stolt av å bidra til å bevare og modernisere denne bygningen, og sikre at den fortsatt blir et viktig samlingspunkt for kulturinteresserte i mange år fremover.

Ta kontakt

Bård Støfringsdal
Faglig leder akustikk
3201 Buildings Central North, Norway

Tel: +47 970 14 654