COWIs håndtering av koronasituasjonen

13.03.2020

Det påhviler oss alle et ansvar å bidra til å begrense smitten i samfunnet. COWI følger nasjonale helsemyndigheters retningslinjer og anbefalinger av hensyn til våre medarbeidere, kunder og øvrige omgivelser.

Fra og med 12. mars innfører COWI følgende retningslinjer og restriksjoner for våre medarbeidere:

Hjemmekontor: Vi øker bruken av hjemmekontor etter prinsippet: Jobb hjemmefra om du kan. Dersom våre medarbeidere ikke har mulighet til å utføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra, jobber de fra kontoret.

Reiser og møter: Vi setter begrensninger for våre medarbeidere knyttet til reiser og fysiske møter. Alle møter som kan, skal gjennomføres digitalt via Skype eller tilsvarende plattformer. Alle reiser i den kommende perioden innenlands og utenlands skal avlyses. Bruk av kollektivtransport i rushtiden frarådes. Deltakelse på alle eksterne konferanser, fagseminarer og samlinger avlyses.

Tilgjengelighet for kunder: Vi er svært opptatt av å oppfylle de forpliktelser vi har overfor våre kunder. Alle medarbeidere som jobber fra hjemmekontor har normal arbeidstid, og vi holder alle kontorer åpne såfremt det ikke foreligger risiko for smitte.

Tilrettelegging for kunder: Våre kundeansvarlige og prosjektledere vil ha løpende kontakt med våre kunder, for å finne ut hvordan vi best løser oppdragene og kan bistå i den krevende situasjonen vi står i.

Vi er nå inne i en ekstraordinær situasjon. Regjeringen har iverksatt de strengeste tiltakene Norge har sett i fredstid. Bare i fellesskap kan vi lykkes med å minimere spredningen av viruset og skadeomfanget av situasjonen vi står i. Vi har stor forståelse for at situasjonen for våre oppdragsgivere også er svært krevende, og vi vil gjøre det vi kan for at vi i fellesskap skal komme gjennom denne ekstraordinære situasjonen sammen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057