COWI leverer markant vekst på både topp- og bunnlinje

2016 ble et år med markant vekst i COWIs omsetning, driftsresultat og kontantstrøm. Store prosjekter i ordreboken, sterkere tilstedeværelse i kjernemarkeder og utsikt til fortsatte infrastrukturinvesteringer i Skandinavia og på eksportmarkedene skaper positive forventninger til det kommende året.

02.03.2017

COWIs nye vekststrategi, One Step Ahead, som ble lansert i starten av 2016, viser resultater på både topp- og bunnlinje:
Selskapet genererte i 2016 en omsetning på 5939 millioner DKK – en vekst på seks prosent i forhold til siste år. Dessuten oppnådde COWI et driftsresultat på 231 millioner DKK, som også er en markant forbedring i forhold til 2015, nemlig 27 prosent. Endelig er selskapets kontantstrøm mer enn fordoblet til 228 millioner DKK.

CEO i COWI, Lars-Peter Søbye, er svært tilfreds med resultatene:

– For tolvte år på rad leverer vi vekst i omsetningen. Vi klarer dessuten å innfri inntjeningsmålene våre og har forbedret kontantstrømmen betraktelig, noe som sikrer oss den finansielle styrken og fleksibiliteten som skal til for forsatt å utvikle virksomheten. Det bekrefter at den strategien vi har lagt for COWI, og de valgene vi har truffet med hensyn til markeder og sektorer, er riktige.

Urbaniseringen driver markedet

Den massive urbaniseringen og byutviklingen som finner sted i Skandinavia og i øvrige deler av verden, er fortsatt de markedstendensene som driver veksten i COWI.

– Prosjektene blir hele tiden større og mer komplekse. De omfattende byutviklingsprosjektene som lanseres i dag, krever en helhetsorientert tilnærming og kompetanse innen en bred vifte av fagdisipliner. Det er det som skaper etterspørselen etter løsningene våre, særlig innen infrastruktur, men også innen øvrig kjernekompetanse som energi, vann og miljø samt bygninger, sier Lars-Peter Søbye og fortsetter:

– Det er avgjørende at vi ved disse store prosjektene raskt kan samle riktig kompetanse på tvers av sektorer og geografi. Så det å finne og bruke synergier på tvers av organisasjonen har vært en viktig prioritering for oss i vårt første strategiår. Jeg gleder meg over at vi har greid å skape den rammen og kulturen som skal til for å opptre som «One COWI» i markedet, fortsetter Lars-Peter Søbye.

Han peker på at denne tilnærmingen var en vesentlig årsak til at selskapet i 2016 vant prestisjeprosjekter som Posten i København, Västlänken i Göteborg, European Spallation Source i Lund samt Lower Thames Crossing i London.    

Positive forventninger til de kommende år

Tross store politiske begivenheter i 2016, særlig i Storbritannia og USA, som fortsatt vil skape usikkerhet på den globale arena, forutser COWI enda et vekstår i 2017:

– Vi har i 2016 styrket vår tilstedeværelse ytterligere i de geografiske kjernemarkedene våre Skandinavia, Storbritannia og Nord-Amerika. Kombinert med massive investeringer i infrastruktur, som både er i gang og er kunngjort for de kommende årene, forventer vi at vi vil fortsette veksten i 2017. Vi har allerede nå en solid ordrebok med store prosjekter som skal realiseres de neste årene.

Nye store prosjekter i 2016

I Danmark vant COWI rådgivningen for det samlede byggearbeidet på den gamle postterminaltomten ved Københavns Hovedbanegård – et av de mest markante byutviklingsprosjekter i København i nyere tid.

Dessuten vant COWI blant annet prosjekteringen av Danmarks største skybruddstunnel i det nordlige København og ble tildelt flere store rammeavtaler for Dong Energy innen kraftvarmeproduksjon. Samtidig ble COWI valgt som hovedrådgiver på oppføringen av Steno Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospital og vant byggeledelsen på Nyt Hospital Glostrups neurorehabiliteringshus. Dessuten vant COWI prosjekteringen av det²22 000 m store Pir E-prosjektet ved København lufthavn.

I Sverige vant COWI det omfattende infrastrukturprosjektet Västlänken i Göteborg, hvor det skal bygges en underjordisk stasjon og jernbanetunnel. Dertil vant COWI prosjekteringen av hovedbygningen i det banebrytende forskningsanlegget European Spallation Source i Lund samt rådgivningen på det spektakulære ICEHOTEL nord for Polarsirkelen.

I Norge vant COWI blant annet to markante prosjekteringsoppgaver, nemlig prosjekteringen av den nye kampflybasen i Evenes og Politiets nasjonale beredskapssenter.

Utenfor Skandinavia vant COWI blant annet den tekniske rådgivningen på den nye forbindelsen Lower Thames Crossing i London og på det store bruprosjektet Cebu-Cordova Link Expressway på Filippinene.

Dertil vant COWI oppgaven med å prosjektere fundamentene til Taiwans første havvindmøllepark, Formosa 1 Offshore Wind Farms, samt en stor prosjektlederrådgivningskontrakt i Jordan for implementering av landets største vindmøllepark. Dessuten ble COWI utpekt som hovedrådgiver på Egypts største avfallshåndteringsprosjekt noensinne.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018