COWI deltar i næringsfremstøt med det danske kronprinsparet

Som del av en delegasjon med det danske kronprinsparet i spissen deltar COWI i næringsfremstøtet «Liveable Scandinavia» i Stockholm 29.–30. mai. Formålet er å fremme dansk-svenske samarbeidsrelasjoner.

30.06.2017

Hvordan håndterer vi de aktuelle utfordringene i samfunnet og byområder med innovative, bærekraftige og intelligente løsninger?

Spørsmålet er hovedfokus for næringsdelegasjonens todagersbesøk, som har til formål å styrke de danske samarbeidsrelasjonene til Sverige.

Og målsettingen er ikke bare å fremme ytterligere dansk eksport til Sverige, som er Danmarks nest største eksportland, men også å understøtte en felles skandinavisk posisjon som globalt foregangsland innen bærekraftige løsninger for byene.

Tilstedeværelse er avgjørende for suksess

COWI har vært til stede på det svenske markedet siden 2008 og har i dag over 1000 medarbeidere i landet. Størstedelen av disse er plassert i de geografisk og økonomisk sentrale knutepunktene Stockholm, Göteborg og Malmö.

Den fysiske tilstedeværelsen er ganske enkelt avgjørende for suksess. Rasmus Ødum, COO i COWI, som deltar i næringsfremstøtet, forteller:

– Sverige er en sentral del av COWIs skandinaviske hjemmemarked, og derfor har vi en målsetting om å være massivt til stede i landet og plassere oss i toppen av rådgivningsbransjen innen alle våre kjernedisipliner. Derfor investerer vi også i Sverige.

Senest har vi kjøpt det Stockholms-baserte selskapet Projektbyrån som har spesialisert seg innen prosjektledelse.

Med oppkjøpet har vi styrket vår posisjon i den svenske hovedstaden, som driver 60 prosent av det samlede svenske rådgivningsmarkedet. 

Urbaniseringen skaper stort vekstpotensial

Med næringsfremstøtet ser COWI gode muligheter for å synliggjøre COWIs samlede kompetanse, som på de konkrete prosjektene ofte brukes på tvers av landegrensene.

Pär Hammarberg, Managing Director i COWI Sverige og også deltaker i næringsfremstøtet, har et positivt syn på COWIs utvikling i Sverige:

– Isolert sett har vi i dag ikke helt den samme posisjonen på det svenske markedet som i Danmark. Men vi vinner flere og flere av de store urbaniserings- og infrastrukturprosjekter i Sverige fordi vi klarer å sette sammen de riktige teamene på tvers av sektorer og geografiske grenser.

Senest vant vi det store byutviklingsprosjektet Östlig Förbindelse, som fullfører ringvegen rundt Stockholm. Et annet eksempel er infrastrukturprosjektet Västlänken i Göteborg, hvor det skal bygges en underjordisk stasjon og jernbanetunnel, sier Rasmus Ødum og understreker:

– Urbaniseringen er en massiv vekstmotor. I 2016 vokste COWIs omsetning i Sverige med ti prosent, og den vekstraten forventer vi også i den resterende delen av vår nåværende strategiperiode som går frem til 2020. Veksten skal skje både organisk og via nye oppkjøp.

Skandinaviske løsninger kan eksporteres

Ikke bare i Sverige er potensialet stort innen bærekraftige urbane løsninger. Den globale urbaniseringen og klimaendringene setter byene under press og skaper en internasjonal etterspørsel etter kompetanse, som Skandinavia samlet sett har bygd opp en sterk «merkevare» innenfor.

– Det er ingen tvil om at vi både hver for oss og sammen står sterkere på det globale markedet hvis vi klarer å koble våre felles kunnskaper og ideer enda bedre sammen. Derfor ser jeg også frem til to dages erfaringsutveksling med de øvrige deltakerne fra både Danmark og Sverige, avslutter Rasmus Ødum.

Fakta om næringsfremstøtet

Flere enn 60 danske bedrifter deltar, og det svenske kronprinsparet vil være til stede under deler av programmet. Under næringsfremstøtet vil H.K.H. Kronprinsen blant annet besøke Stockholms vann- og avfallshåndtering og Spotify, mens H.K.H. Kronprinsessen blant annet besøker Nya Karolinska Sjukhuset, Illums Bolighus og Aleris vårdcentral.

Næringsfremstøtet er delt opp i tre sektorspor. Hvert sektorspor belyser konkrete utfordringer og fokuserer på hvordan Danmark bidrar til fremtidens «Liveable Scandinavia». Danske bedrifter er allerede i dag anerkjent i Sverige for intelligente løsninger på samfunnsmessige utfordringer i Danmark.

De tre sporene er:

  • intelligent helsevesen
  • bærekraftige byer
  • moderne livsstil

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018