Her inne dekkes varmebehovet for 5000 leiligheter

Da du klikket deg inn på denne artikkelen, startet det en prosess i et datasenter. 

I denne prosessen utvikles det varme.

Skarpe hoder jobber for at varmen kan sendes gjennom rør under bakken. 

På denne måten vil over 5.000 leiligheter i Oslo få varmebehovet sitt dekket i et helt år.

Streamingens klimagassutslipp

31.03.2020

Globalt slipper internettbruk ut like mye CO2 som flytrafikken. Men dette norske datasenteret har funnet en lønnsom og miljøvennlig løsning. Gjenbruk av varmen fra streamingen din reduserer klimagassavtrykket og energibruken betydelig.

– Med ambisiøse klimamål er behovet for nye energiløsninger til oppvarming av byer vesentlig, der gjenbruk av overskuddsvarme er en viktig del av løsningen, sier Halvor Bjerke, driftsdirektør for datasenterselskapet DigiPlex i Norden.

Datasenteret som drifter på Ulven huser serverløsninger for både private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder innen for eksempel finanssektoren.

– Vi lever av tillit, sier Bjerke.

Halvor Bjerke, driftsdirektør for datasenterselskapet DigiPlex i Norden.

Alle selskapets fem datasentre i Norden får energien sin fra bærekraftige energikilder.

– I Norge er det vannkraft som gjelder, sier Bjerke.

Utnytter varmen

Når et datasenter er i drift, avgir det samtidig enorme mengder varme. For datasenteret på Ulven snakker vi om 25 gigawattimer i løpet av ett år – omtrent det samme årlige strømforbruket som en mindre norsk kommune har.

– Før var hovedoppgaven å kjøle ned datasentrene. Det gjør vi fortsatt, men nå handler oppgavene våre også om hvordan varmen best kan utnyttes til fordel for storsamfunnet, forklarer Bjerke.

Datasenteret på Ulven kan produsere 25 gigawattimer i løpet av et år.

Han viser til at så mye som tre prosent av verdens klimagassutslipp er knyttet til datasentre. Frem mot 2030 er tallet ventet å øke mot ti prosent.

– Vi ser hele tiden etter innovative muligheter for å redusere miljøavtrykket vårt. Prosjektet på Ulven i Oslo er et eksempel på en slik mulighet, fortsetter han.

Men hvordan fungerer det egentlig?

Det rådgivende ingeniørselskapet COWI har lang erfaring med prosjektering av datasentre og effektive energiløsninger over hele verden. På det norske hovedkontoret på Hasle i Oslo sitter mannen som fikk det overordnede ansvaret for oppdraget i den første fasen.

– Prosjekter som dette gjør at folk vil jobbe hos oss, sier Alert Holtman, prosjekt- og markedssjef på avdelingen for industri og prosess i COWI Norge.

Fra mai 2018 ledet han et skisseprosjekt med et nøye utvalgt team på ti fageksperter. Alle fag må spille på lag for å løse de krevende oppgavene.

– Kort fortalt setter vi hodene våre sammen for å finne løsningene. Målet er at varmen skal gå fra datasenteret og ut til over 5.000 leiligheter i Oslo på en sikker, kostnadseffektiv og miljømessig optimal måte, sier Holtman.

– Hvordan fungerer det egentlig?

– Alt er i væskeform. På samme måte som med en radiator i en bil, er prosessorene i et datasenter vannavkjølt, starter Holtman.

– Enkelt forklart går det kaldt vann inn i rommet, og så kommer det varmt vann ut. Samtidig som prosessorene får den nødvendige avkjølingen, sendes det varme vannet ut i byens fjernvarmenett, forklarer sivilingeniøren.

– Jeg får jobbe med prosjekter som i stor grad er med å forme samfunnet vårt, blant annet gjennom å begrense klimagassutslipp.

Alert Holtman, prosjekt- og markedssjef, industri og prosess, COWI

Jobber for å begrense klimautslippene

COWI har en sentral rolle i å utvikle lønnsomme og miljøvennlige løsninger for den internasjonale industri- og energisektoren. Holtman forteller at bærekraft er kjernen i forretningsmodellen til selskapet, både når selskapet rekrutterer, finner nye oppdrag og utvikler løsninger.

– Jeg får jobbe med prosjekter som i stor grad er med å forme samfunnet vårt, blant annet gjennom å begrense klimagassutslipp. Fra fornybare energiløsninger til varmegjenvinning fra datasenter til karbonfangst.

Ingeniører er en viktig del av det grønne skiftet, og jeg er stolt av å kunne bidra. Et oppdrag som på Ulven er både faglig utfordrende og meningsfullt, sier Holtmann.
COWI sin oppdragsgiver er Fortum Oslo Varme AS, som eier og driver fjernvarmenettet i Oslo.

 Majoriteten av fjernvarmenettet i Oslo er bygget ut i løpet av de siste 30 årene.

I dag finnes det over 600 kilometer med fjernvarmerør under Oslo.

Rørene sirkulerer til enhver tid 30 millioner liter vann på over 100 grader.

Har ansvaret for 30 millioner liter vann i sirkulasjon: – Prosjektet kan bli en mal

Anders Westin er forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme og mener Ulven energisentral og bruk av overskuddsvarmen fra datasenteret er lønnsomt og en vinn-vinn-vinn situasjon.

– Samarbeidet med COWI i dette prosjektet har så langt vært godt. Vi har full tillit til at COWI vil fortsette å levere på et høyt nivå i de prosjekter der de blir engasjert, sier han.

Anders Westin er forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme.

Over 20 prosent fjernvarme

– Hva tenker dere har vært kritiske suksessfaktorer i prosjektet?

– Kompetanse, svarer Westin først, og legger deretter til kapasitet og evne til gjennomføring.

Over 20 prosent av energiforbruket i hovedstaden dekkes av fjernvarme. Tradisjonelt sett kommer mye av varmen fra energigjenvinning av avfall.

– Etter planen skal prosjektet på Ulven være ferdigstilt og i drift i løpet av 2021. Dette er en pilot i fullskala. Ved en suksess vil Ulven bli en mal for senere prosjekter der vi knytter kilder med overskuddsvarme til byens fjernvarmeinfrastruktur, sier han.

Lytt til COWIs podcast «Fortsette som før?» om bærekraft

I denne podkasten ser COWI på to viktige tiltak for å gjøre fremtiden bærekraftig: Overgangen fra fossil energi til ren strøm og å fase ut privatbiler fra byene våre.

Ta kontakt

Alert Holtman
Project Director
Industry and Process, Norway

Tel: +47 92523266