Frida Bratli, Isak Ladegård, Yuyang Zang, Svein Inge Steffensen og Christopher Pope har minst én ting til felles foruten å ha COWI som arbeidsgiver: De jobber på prosjekter som på sikt vil endre hele den globale energimiksen. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

De flytter verden fra fossil til fornybart

07.03.2023

Fra kontorer verden over, jobber COWI med å få fart på energiomstillingen. Møt noen av de som realiserer fremtidens energiløsninger.

De er mange, de samarbeider på tvers av landegrenser og de har en stor oppgave foran seg: Hvordan kan de løse verdens energibehov ved hjelp av rå naturkrefter og ingeniørkløkt?

Prosjektene de jobber på, vil på sikt endre hele den globale energimiksen. En endring som mildt sagt er etterlengtet. Men hva betyr det i praksis?

Allsidig omstilling

Selv om COWI-ingeniørene jobber under samme tak, jobber de med ulike problemstillinger.

Christopher jobber med konseptstudier for flytende vindparker med opptil 50 turbiner. 

Isak jobber med verdens første fullskala karbonfangstanlegg av sitt slag for et forbrenningsanlegg, på Klemetsrud i Oslo. 

Yuyang modellerer havvindkonsepter som skal forsyne amerikanere med 1230 MW fornybar energi.

Kompetansen deres er høyt etterspurt. Nå søker de kolleger til energiprosjekter over hele verden. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Frida utreder fornybare energikonsepter som er så lite utprøvd i Norge at de krever lovendringer for å kunne iverksettes.

Og Svein Inge jobber med så store beregningsmodeller for offshore vindparker, at det ikke finnes datamaskiner store nok til å håndtere regneprosessene.

Fagbakgrunnene deres er kanskje ulike. Men i energiomstillingen henger alt sammen, forteller Isak Ladegård. Uavhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Vil du bidra i energiomstillingen? Se ledige stillinger!

– Alle bitene er like viktige for å få helheten til å funke. Kraftnettet må utvides, CO₂-en må fanges, vi må ha smartere energisystemer, vind- og solkraft må bygges ut og energien må forvaltes hensiktsmessig. Vi må fjerne skottene som skiller de ulike bestanddelene fra hverandre, sier han.

Avdelingene Energiløsninger og International Wind i COWI jobber med ulike fag. Likevel skal begge løse samme utfordring: Mer fornybar energi inn i energimiksen og mindre utslipp av CO₂. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Dette er saken

  • Med sine rundt 85 prosent, utgjør fossil energi i dag storparten av verdens energimiks. 
  • Samtidig står energiproduksjon for oppunder 75 prosent av verdens CO₂-utslipp. I tillegg har utslippene store helsekonsekvenser. 
  • Samtidig som den fossile energiandelen skal reduseres, står verden overfor energimangel. 
  • 13 prosent av verdens befolkning har ikke tilgang til elektrisitet.
  • Svaret på mange av disse utfordringene, ligger i ingeniørkunst. 
  • COWI drives av å kunne bidra til å løse globale problemer med tekniske løsninger. 
  • Tar du utfordringen? Sjekk ut https://www.cowi.com/challenge-accepted

Kilde: ourworldindata 

Frida Bratlie
Frida Bratlie jobber i COWI med energikonsepter som gjerne kombinerer vind, sol, smartgrid og batterier. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

EN STRATEGI FOR FREMTIDEN

At fremtiden er fornybar, har vært skrevet i stjernene til COWI i flere år. Men da det rådgivende ingeniørselskapet i fjor lanserte sin nye strategi, Future-Now, ble det alvor. I strategien lukket de nemlig døren til fossile prosjekter. For godt.

For Frida Bratlie ble strategien også avgjørende for hva hun jobber med. 

– Seksjonen jeg jobber i, Energiløsninger, ble opprettet som en direkte konsekvens av strategien. Det som er gøy med å være med fra start, er at vi får påvirke hvilken deler av energisektoren vi skal levere på. 

Hun opplever selv at hun kan påvirke prosjektene i en positiv retning.

– Vi prøver alltid å få kunden til å tenke mer bærekraftig. Vi deler mye kunnskap innad i teamet, og vi kan dra på mye høy kompetanse. Målet nå er å få enda flere med på laget, sier Frida.

Yuyang Zang
De tekniske utfordringene trigget Yuyang til å utforske havvind i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Drives av tekniske utfordringer

For Yuyang Zang ligger den største motivasjonen i de tekniske utfordringene. Og de er det mange av.

For eksempel regner teamet hennes på om det er mulig å prosjektere flytende vindturbiner med en rotordiameter på 310 meter, hele 70 meter lengre enn det som er vanlig i dag. 

De må regne inn 100-årsstormer og 500-årsstormer, og se om ulike vindturbinfundamenter som «jackets» og monopæler tåler orkaner og tyfoner. 

Bli bedre kjent med noen av COWIs banebrytende energiprosjekter her!

Og mens en oljeplattform normalt sett krever én løsning for «jackets», har en vindpark rundt 50. 

– Det er utrolig gøy å kunne være med å finne nye løsninger sammen i team. Det som virkelig driver meg, er alle de tekniske utfordringene vi må løse. Mange av designkravene er de samme som innen olje og gass, men jeg har lært veldig mye nytt etter at jeg begynte å jobbe med vind.

Svein Inge Steffensen
Svein Inge Steffensen har ikke blitt skuffet over overgangen fra olje og gass til vind. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Lysende framtid for flytende vind

Havvind er ett av syv innsatsområder i Regjeringens grønne industriløft: Norge skal bli en verdensledende havvindaktør.

DNVs framskrivninger forespeiler at 40 prosent av den globale vindkraften innen 2050 vil produseres offshore. Hele 15 prosent vil være flytende. 

Helt konkret innebærer det at verden de neste 3o årene vil berikes av 20.000 turbiner balanserende på flytende elementer som hver og én kan veie opptil 5000 tonn. 

Det passer COWI godt: I porteføljen til selskapet finner vi noen av de største internasjonale havvindparkene. I høst ble de også tildelt en flerårig rammeavtale av Equinor for støtte innen offshore vind og lavkarbonløsninger.

– På enda lengre sikt, tror jeg flytende vind vil utgjøre en vesentlig del av markedet til vindkraft.  De bunnfaste prosjektene er en viktig del av energimiksen, men det er ikke nok plass ved land til å dekke energibehovet med dem. Vi må ut til havs.

Det sier Svein Inge Steffensen. Han har over 20 års erfaring fra olje og gass, og hadde egentlig aldri sett for seg å jobbe med havvind. Han er likevel ikke skuffet.

– Det var veldig mye som var nytt da jeg begynte for fire år tiden. Kompetansen på feltet har utviklet seg veldig, og programvarene har utviklet seg voldsomt. Beregningsmodellene hare blitt langt mer avanserte enn tidligere, og tunge beregninger foregår i skyen, sier han.

Medvind for globalt samarbeid

Et annet viktig nøkkelord for energisatsingen i COWI, er globalt samarbeid. Ikke bare er prosjektene de jobber på internasjonale, men også prosjektteamene bak dem er det. 

– Vi jobber veldig internasjonalt. De aller fleste prosjektene våre er internasjonale, siden det er der markedet for offshore vind foreløpig er størst. Men det er også felter på vei i Norge, forteller Svein Inge.

Bare vindavdelingen i Oslo huser mer enn 17 nasjonaliteter, og er med det trolig blant de mest mangfoldige avdelingene i selskapet. 

Tekniske utfordringer over hele verden: Se ledige stillinger globalt.

– COWI i seg selv er også internasjonale. Seksjonen jeg jobber i, sitter i Norge, Danmark, India, England, Tyskland og Sør-Korea. I tillegg eskalerer det voldsomt med internasjonale energiprosjekter. Det er vanskelig å ha fysiske møter, og vi jobber på tvers av mange tidssoner. Vi har lært mye om kulturell forståelse. Det er noe man aldri blir ferdig utlært i, forteller Svein Inge.

Christopher Pope
Christopher Pope jobber med offshore vind i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Ledestjerne som ble virkelighet

Selv om COWI har jobbet med vindprosjekter i mange år, er det ingen tvil om at det virkelig har skutt fart de siste årene.

– Vi går fra å ha vært på et ambisiøst sted, der vi har hatt store mål for hva vi kan få være med å utvikle, til et actionfylt sted, der pilotprosjekter industrialiseres og munner ut i konkrete prosjekter, sier Christopher Pope. 

Han tenker tilbake på da han for 10 år siden fikk øynene opp for flytende havvind under studietida, og skjønte at dette kommer til å revolusjonere energiforsyninga vår. Han var bestemt på at han én dag i framtiden skulle jobbe med nettopp flytende havvind.

– Jeg hadde de flytende havvind-prosjektene i bakhodet som ei ledestjerne hele veien. Og i det siste har prosjektene begynt å rulle inn. Det føles definitivt som en stor ting å være del av. Dette er den neste store delen av energimiksen.  

Tar du utfordringen?

Akkurat nå leter COWI etter dyktige ingeniører verden over til våre store, globale energiprosjekter. Med kampanjen #challengeaccepted utfordrer de ingeniører til å ta del i noen av verdens mest ambisiøse energiprosjekter.  

Gjør som Isak, Frida, Yuyang, Christopher og Svein Inge, og ta utfordringen her

Ta kontakt

Jan Erik Børja Berg
Vice Precident
Marine & Foundation, Norway

Tel: +47 959 19 824

Ta kontakt

Svein Ove Svendsen
Vice President Energy
Energy and Renewables, Norway

Tel: +47 97479577