De er klare til å skape et nytt Bodø. Nå søker de nye kolleger. Fra venstre: Ronny van der Spa, Cecilie Moe og Ayla Mari Svendsgård Kristensen.

De skal bygge nye Bodø

05.10.2021

En ny generasjon ingeniører er på vei inn. De skal være med på å bringe COWI opp og frem i Bodø.

– Det har gått fort. I 2012 var vi fem, nå har vi 21 medarbeidere, sier kontorleder Sigmund Rønning hos COWI i Bodø.

Det betyr at bedriften har gått fra å ha hovedvekt på VVS til å dekke hele bredden med spisset kompetanse og tung erfaring innen bygninger og vei.

DIGITALE RÅSKINN

Og nettopp kompetanse er nøkkelordet når COWI rekrutterer nye medarbeidere.

– Her snakker vi om digitale råskinn med erfaring fra tverrfaglig arbeid. De er utadvendte og passer perfekt inn i vårt offensive miljø.

For dette er viktig. COWI jakter ikke bare på en god CV, det handler minst like mye om å finne de rette typene. De som er lagspillere, kreative og villige til å tenke utenfor boksen.

– Vi er som en stor familie og da er det ekstremt viktig at vi kan skape synergier. At to pluss to blir fem, understreker Sigmund.

DRØMMEJOBB I HJEMBYEN

Det er i skjæringspunktet mellom vante folk, lokal kunnskap og nye impulser at det skapes utvikling. Hvilket også er grunnen til at nye folk har lyst til å jobbe for COWI i Bodø.

Veiingeniør Cecilie Moe flyttet selv hjem til Bodø for kort tid siden. Hun har en master fra NTNU, startet karrieren gjennom COWI sommerjobbprogram COWI Try har allerede jobbet ett år hos COWIs veiavdeling i Trondheim.

GOD STEMNING: Nøkkelordet ved Bodø-kontoret er at medarbeiderne skal trives, de skal få tillit og utfordringer. Latteren sitter løst når de nye medarbeiderne tar en liten prat i pausen mellom spennende oppdrag. Fra venstre Cecilie Moe, Ronny van der Spa og Ayla Mari Svendsgård Kristensen.

Nå blir hun sentral i arbeidet med å etablere dette fagfeltet i fylkeshovedstaden:

– Nå skal vi ta over hele samferdselen i Bodø! sier hun og ler.

– Det er litt småskummelt, men veldig spennende. Jeg får mulighet til å være med å bygge opp noe fra starten.

– Når du får muligheten til å flytte mellom de ulike kontorene, så legges det til rette for at medarbeiderne kan utvikle seg, forteller hun.

Det samme er inntrykket til Ayla Mari Svendsgård Kristensen, som kommer tilbake til Bodø med en fersk bachelor innen vann og avløp fra Oslo Met.

Ayla Mari Svendsgård Kristensen


– Her er det lov å prøve og feile. Du blir satt rett inn i et operativt miljø, samtidig som du føler trygghet i form av at du kan få hjelp og bistand fra de som har vært her i mange år.

RASKE UTFORDRINGER

Ronny van der Spa kom til COWI for fem år siden og ble raskt satt inn i en prosjektlederrolle.

– Det har vært utrolig lærerik og når du får være med på hele bredden av faglige utfordringer, så blir jo jobben enda mer interessant, sier han.

Ronny van der Spa


COWIs Bodø-kontor har en overvekt av mellomstore oppdrag, men det betyr ikke at medarbeiderne ikke kan få brynt seg på de virkelig store prosjektene.

Blant annet har de én kollega som jobber med å utvikle det nye Regjeringskvartalet, i tillegg til flere som jobber på noen av landets største sykehusprosjekter.

EN DEL AV NOE STORT

– Med en jobb i COWI vil du ha over 1300 kolleger i hele Norge. Du vil også ha mulighet til å utvikle deg faglig på noen av de største og mest komplekse ingeniørutfordringene vi har rundt i hele landet, sier avdelingssjef for bygninger i COWI Bodø, Claus Mellingen.

Han forteller at du som medarbeider i COWI blir din egen prosjektleder. Du styrer hverdagen selv med egne prosjekter, og du har direkte kontakt med kunder.

– Her blir ingen stuet bort i et hjørne. Vi har meget gode erfaringer med å gi nye medarbeidere både ansvar og tillit, understreker Claus.

Akkurat nå er kanskje Bodø landets mest spennende by. Flere store byutviklingsprosjekter står for tur, som byr på uante muligheter. Cecilie og Ayla Mari merket utviklinga godt da de flytta hjem igjen.

– Vi ser det helt tydelig etter å ha studert utenfor byen i noen år. Da vi flytta hjem så vi en helt annen aktivitet og vekst her. Derfor har vi også veldig lys til være med på å skape det nye Bodø, sier de samstemte.

STERKT EIERSKAP TIL JOBBEN

De kjenner også på at de fort får et eierskap til jobbene sine:

– Når du kjører langs en vei eller bru du har vært med på å planlegge eller designe, så er det liksom «litt ditt». Det gir en god følelse, mener Cecilie.

Cecilie Moe


Ayla Mari har blitt kastet rett inn i arbeidet med den nye kyststien i Bodø hvor hun skal jobbe med spillvannsledninger og pumpestasjoner.

– Folk tenker nok ikke så mye over alt som ligger under bakken, men det er dette som sørger for at alt fungerer. Og slike oppdrag med prosjekter som skal brukes av mange, gir en tilfredsstillende følelse.

EN GRØNN SPYDSPISS

Som medarbeider i COWI får du også muligheten til å bli en del av den grønne omstillinga vi står midt oppi. Blant annet har selskapet et ledende senter for klimatilpasning, de jobber på karbonfangstprosjekter nasjonalt og globalt, og de er faglige spydspisser innenfor blågrønne løsninger, elektrifisering og bærekraftig byutvikling.

Derfor er det heller ingen tilfeldighet at de i Bodø i dag har kontorer i BREEAM Exellent-bygget «Bodø Innovation Gate» – et av de mest moderne og miljøsmarte kontorbyggene i Nord-Norge.

TRENGER GODE MENNESKER

Kontoret i Bodø har allerede vokst stort de siste ti årene. Denne veksten stanser ikke her. Nå jakter de på flere flinke folk.

– Vi leter etter gode mennesker, forteller kontorleder Sigmund Rønning.

EN SPENNENDE REISE: Veksten har vært stor og COWI Bodø ser frem til nye muligheter. Her er avdelingsleder bygninger Claus Mellingen i samtale med kontorleder Sigmund Rønning.


– Hos oss finner du verken ensomme ulver eller verdensmestere med skarpe albuer. Her spiller vi hverandre gode. Vi vinner som et lag.

Så er det selvsagt en fordel om søkerne har litt sans for og innsikt i markedsarbeid.

– Det er ikke nødvendigvis slik at kundene velger et bestemt selskap når de skal finne en partner – de ønsker først og fremst å jobbe med folk de er trygge på. Og som de liker.

HØRES DETTE FRISTENDE UT?

COWI søker nå flere nye kolleger ved Bodø-kontoret. Er du en nysgjerrig og interessert ingeniør som vedsetter du et godt sosialt miljø på arbeidsstedet og frihet under ansvar?

 

Se ledige stillinger:

Spesialistingeniør VVS

Disiplinleder Bygg

Ta kontakt

COWI -medarbejder Claus Mellingen

Claus Mellingen
Head of Section
Buildings Central North, Norway