Debatt: Dette er ikke tiden for å bremse kollektivutbyggingen i Oslo

19.05.2020

Dette er en lengre versjon av en replikk som opprinnelig ble publisert i Aftenposten 19.05.2020. 

Av Øystein Berge, samfunnsøkonom og mobilitetsekspert i COWI

I en kommentar i Aftenposten 15.mai slår Andreas Slettholm et slag for hjemmekontorets positive effekter. Det gjør han helt rett i. Normaliseringen av hjemmekontor er en gavepakke som gir en svært enkel metode for å redusere utslipp og å spare dyrebare arealer – med ditto positive samfunnseffekter.

Likevel bommer Slettholm når han åpner opp for at man bør revurdere utbyggingen prosjekter som ny sentrumstunnel for T-bane gjennom Oslo sentrum. Det er det flere grunner til.

Som samfunnsøkonom og mobilitetsplanlegger, er jeg i tett kontakt med flere kollektivselskaper rundt om i landet. Signalene vi nå får fra dem, er bekymring. De siste månedene har vi alle blitt frarådet å reise kollektivt – særlig i rushtrafikken. Derfor har også mange valgt bilen tilbake. Flere kollektivselskaper frykter nå at det vil bli krevende å få de nylig omvendte bilistene tilbake til kollektivreiser igjen.

Å bygge tunneler for tog og T-bane i Oslo sentrum vil alltid være ekstremt dyrt. Det er tilnærmet umulig å få positiv netto samfunnsnytte av prosjekter av denne skalaen. Det er heller ingen overraskelse: Det har nesten aldri vært lønnsomt å bygge skinnegående transport i dette landet, ifølge dagens metode for samfunnsøkonomiske analyser.

T-banelinjen Ringen i Oslo var ett eksempel på et slikt prosjekt. Men Nydalen ble en suksess. Alternativet kunne ha vært at Nydalens drøyt 50.000 innbyggere heller hadde bilpendlet til sentrum fra Oslos ytterkanter.

Videre skriver Slettholm at mer hjemmekontor kan gjøre det attraktivt å bosette seg utenfor bykjernen, uten å problematisere konsekvensene av en slik byspredning. En slik utvikling ville ikke redusert transportbehovet, men økt det. For selv om man flytter til villa med hageflekk på Ski, vil kontorjobben forbli i Oslo. Med én hjemmekontordag, vil kontoristen likefremt pendle inn til sentrum fire dager i uken. Og vi vet at tilbøyeligheten for å velge kollektivtransport er lavere desto lengre utenfor sentrum man er bosatt.

Oslos overordnede mål bør være å redusere transportbehovet så mye som mulig. Det kan man gjøre gjennom å bygge tettere og smartere. Mer utstrakt bruk av hjemmekontor vil også bidra positivt. Dernest må man løse det gjenstående transportbehovet så grønt som overhodet mulig. Å få alle kontorister over på hjemmekontor én dag i uken, vil kun delvis kompensere for den spådde befolkningsveksten frem mot 2040. Det kan da være verdt å minne om tidshorisonten til infrastrukturprosjekter av sentrumstunnelens skala.

En ny sentrumstunnel i Oslo er ingen fersk idé. Jernbaneverkets første formelle utredninger gikk i gang allerede i 2011. Likevel er ikke åpningen av den nye T-banestasjonen på Bislett planlagt før tidligst i 2033. Setter vi dagens planer og utredninger på hold nå, kan vi nærme oss 2050 før vi får den neste reelle kapasitetsutvidelsen av Oslos kollektivsystem. Det vil være for sent.

Det bør oppfordres til mer hjemmekontorbruk: Særlig blant arbeidstakere som i det daglige stolt bærer en FNs bærekraftmål-pin over brystet på kontoristblåskjortene sine. Men vi må likefremt jobbe for at de skal velge grønne transportløsninger når de først skal på kontoret. Og den jobben kan ha blitt hardere nå som flere har blitt påminnet om bilens uslåelige komfort.

Ta kontakt

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway