Bjarne Tufte og Odd Henning Abrahamsen jobber begge med kraftnett i COWI. Nå etterlyser de mer ærlighet fra myndighetene.

Debatt: Vi bør ikke sy puter under strømforbrukernes armer

23.03.2022

Myndighetene skal med rette hjelpe fortvilte strømkunder. Men de bør ikke villede dem.

Bjarne Tufte, Sektorleder for Kraftnett i COWI
Odd Henning Abrahamsen, Gruppeleder Kraftnett i COWI

Strømstøtten forlenges et år, melder Regjeringen. Noen politiske partier mener støtten burde forsterkes enda mer. Andre foreslår et makstak på strømprisene. Det siste året har norske forbrukere fått en energioppvåkning. Svært mange sliter med å betale regningene. Å avlaste disse i en overgangsfase er det moralsk riktige å gjøre. Samtidig må vi passe på å ikke skape et inntrykk av at høye strømpriser er en unntakstilstand.

Sannheten er at strømprisene, særlig nettleia, har vært kunstig lav i Norge. Med eller uten strømkabler til utlandet, og med eller uten krig i Ukraina, ville forbrukernes regninger økt. Før eller siden ville strømknekken kommet.

For forbrukernes skyld kan vi sågar si "jo før desto bedre". De kunstig lave strømprisene vi har hatt i Norge de siste 10-15 årene, forteller først og fremst om manglende investeringsvilje i kraftnettet vårt. Utbyggingen av kraftnettet vårt startet på 40-50-tallet, og humpet og gikk frem til Berlinmurens fall. Så ble det tilnærmet stille. Til tross for at alle roper elektrifisering, har i realiteten ikke kraftnettet vårt blitt forsterker siden Spice Girls slo gjennom.

For klimaets skyld har vi enda større grunn til å vente utålmodig på prisøkningen. Uten et krafttak i utbygging av strømnettet, vil vi ikke kunne fortsette elektrifiseringen som verden sårt trenger. På toppen av et utdatert nett, kommer det grønne skiftet.

Siden 90-tallet har i stor grad energieffektivisering vært svaret når folk har ropt på utbygging av nettet. Mange husker 90-tallets enøk-målere som sirlig var plassert i alles stuer. Fornuftig forbruk må til. Men vi kan ikke energieffektivisere oss til elektrifiseringen av kjøretøyparken vår. Ei heller til elektrifiseringen av tungtransport, sjøfart, landstrøm, datasenter og overgangen til fornybar energi. Vi må bygge ut kraftnettet vårt i en vesentlig større takt enn i dag. Det vil koste. Og en del av regningen vil havne hos forbrukerne.

Folk skal føle seg trygge. Gårdbrukere skal ikke måtte gi opp drifta si. Ingen skal måtte fryse når de bor i Norge. Men myndighetene skal heller ikke lure forbrukerne til å tro at økte strømpriser er en forbigående krise. En krise vi kan komme oss ut av dersom bare utenlandskablene kuttes. At alt vil bli bra hvis Putin gir opp krigen mot Ukraina.

Sannheten er at det gamle nettet vårt vil gi økte strømpriser i Norge. Det utdaterte nettet hindrer tilknytning til ny produksjon. Nettleien vil dekke kostnadene av den nødvendige fornyingen og regningen vil havne i forbrukerens fang.

Mellom støttepakkene, bør myndighetene minne forbrukerne på dette. Selv om det ikke er noe de vinner valg på.

Ta kontakt

Bjarne Tufte is the new sector manager for power grids in COWI

Bjarne Tufte
Sektorleder kraftnett
Energy and Renewables, Norway

Ta kontakt

Odd Henning Abrahamsen

Odd Henning Abrahamsen
Fagansv. System / Transformatorstasjoner
Industry and Process, Norway