debatt: Vi må snakke mer om sola – her er seks grunner til hvorfor

09.05.2022

Av: Ranvei Isaksen, rådgiver klima og energi i COWI

Solkraft har potensiale til å løse opp i energikrisen vi står i. Den er kortreist, fornybar, rimelig og konfliktfri.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Bergens Tidende 07. mai.

Beregninger viser at ved å dekke hustak i Norge med solcellepaneler kan vi produsere 30 – 50 TWh årlig. Ved å kun dekke egnede takflater i Bergen kommune er det mulig å produsere rundt 1 TWh. Til sammenlikning ligger Bergen sitt årlige forbruk på rundt 7 TWh. Så selv om man skulle tro at Bergen ikke nødvendigvis er byen som er egnet for solkraftproduksjon, er dette en markant andel av byens forbruk, og kan utgjøre vesentlige forskjeller i veien mot et grønnere samfunn.

Her er seks gode grunner til at kommuner i Norge burde investere mer i solcelleteknologi i offentlige bygg og gi ytterligere insentiver til private for å installere solceller i boliger, sameier, borettslag og næringsbygg:

1. Solkraft kan settes opp her og nå: Ved å bruke eksisterende infrastruktur og sol på tak og vegger, kan vi unngå store omkostninger og lange utredninger.

2. Solkraft er tilnærmet vedlikeholdsfritt: Solcelleteknologien i dag er hardfør mot vind og vær, og yteevnen holder seg i årevis. Panelene har en garantitid på 25-30 år, men varer gjerne mye lengre.

3. Solkraft er kortreist: Vi trenger ikke frakte strømmen over lange avstander. Tapene i nettet øker med avstanden som elkraft må transporteres. Nærmere 10 prosent av energien som produseres i dag går til spille.

4. Solkraft er fornybar: Det er ingen garanti for at energien vi kjøper og selger i markedet kommer fra fornybare kilder. Det vet du derimot med solceller. En kritikk mot solenergi er gjerne at den må brukes med en gang, men i kombinasjon med batteriteknologi kan vi lagre energien og distribuere den når den trengs.

5. Solkraft er konfliktfritt: Solceller sperrer ikke for utsikten din, de ødelegger ikke vassdrag, eller hekkeplasser for sjøfugl. De kan derimot integreres i kulturlandskap i bakkemonterte anlegg, eller de kan bekle tak og vegger.

6. Solkraft er på vei til å bli billig: Solkraftprisen har blitt mye rimeligere de siste 10 årene, samtidig som teknologien blir bedre. Den siste tiden har prisen igjen gått noe opp på grunn av råvaremangel, men dette er forventet å være midlertidig. For privatpersoner er det ofte likevel ikke økonomisk gunstig å installere solceller i boligene sine, med mindre strømprisene fortsetter å øke drastisk. Bergen kommune har riktig nok en støtteordning for solceller til private. Likevel bør økonomiske insentiver fra offentlige myndigheter bli enda bedre ved at vi for eksempel lar folk selge og kjøpe strøm lokalt i større grad enn i dag.

Vi vet at lovverk i dag er en hindring for utvikling av for kjøp og salg av energi i lokale markeder og at dette må oppdateres. Regulatoriske hindre legger begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm.

Opprettelse av flere energisystemer i samspill hvor man benytter seg av energikilder fra grunnen, vann, sol og vind i system for å forsyne oss med strøm, vil være svært hensiktsmessig for å møte dagens og fremtidens energiutfordringer. Likevel tar det tid å få opp denne typen systemer, og det er derfor at solenergien alene også fremstår som så genial: Den er her nå og den er klar til bruk.

Ta kontakt

COWI employee Ranvei Isaksen

Ranvei Dahl Isaksen
Rådgiver Energi og miljø
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 46846695