Det største europeiske kartleggings-prosjektet er i ferd med å ta av

07.03.2018

COWI har blitt tildelt en rammekontrakt for å utføre laserskanning fra luften av ca. 75 prosent av Sveriges territorium de neste 2–5 årene. Dette prosjektet vil være det største i sitt slag i Europa. Prosjektet har blitt satt i gang etter ønske fra skogsindustrien, som etterspør oppdaterte laserdata i sin forvaltning og planlegging.

Mer enn halve Sverige er dekket av skog, og skogsindustrien er avhengig av oppdaterte laserdata for med høy kvalitet å kunne anslå tømmervolum, vekst og andre parametere for forvaltning og utvikling av den svenske skogen.

For å etterkomme dette ønsket har de svenske myndighetene og skogsektoren sammen startet et viktig kartleggingsprosjekt som dekker et område på 350 000 kvadratkilometer. Dette omfatter det meste av Sveriges landareal bortsett fra fjellkjeden oppe i nord.

Stort prosjekt, store utfordringer

Selv om COWI har utført flere nasjonale skanninger av både Danmark og Litauen, utgjør Sverige en atskillig større utfordring, forklarer Market Director of Mapping & Surveying i COWI, Steen Davidsen:

– Sverige er ganske unikt i Europa siden det strekker seg langt nord med lange avstander. Nordpå ligger flyplassene langt fra hverandre, og krevende vær kan påvirke laserskanningssensorene, sier han.

De luftbårne sensorene kan brukes både dag og natt, men ikke i regn, snø, tåke eller med lavthengende skylag fordi flyene med laserskanningssensorene flyr mer enn to kilometer over bakken.

Sikkerhet i fokus

Utfordringene ved et prosjekt av denne størrelsen ligger ikke bare i luften.

– Det er svært strenge krav som må oppfylles med hensyn til datasikkerhet. Alle som har tilgang til dataene, må være klarert av svenske sikkerhetsmyndigheter, forklarer Market Manager COWI Mapping i Sverige, Hans Strandberg.

Videre får ikke de innsamlede dataene forlate landet, og all behandling vil finne sted i spesielle kontorlokaler med et lukket IT-miljø og ingen nettilgang.

Ny laserskanning av hele Sverige

  • COWI har fått en toårig rammekontrakt som starter i år, med mulighet for forlengelse med tre nye år. Det har en potensiell total ordreverdi på 70–100 millioner SEK.
  • Prosjektet er delvis finansiert av svenske myndigheter gjennom Skogsstyrelsen og Lantmäteriet, og delvis av svenske skogsindustri.
  • Prosjektet vil dekke et område på ca. 350 000 kvadratkilometer (mål 70 000 kvadratkilometer i året).
  • Dette omfatter det meste av Sveriges landareal bortsett fra fjellkjeden oppe i nord.
  • To fly og sensorer vil bli satt av til prosjektet de to første årene.

Ta kontakt

Simon Musäus
Senior Vice President
Division Management, Denmark

Tel: +45 41760233