Fra venstre: Rune Gjøs (Bymiljøetaten), Tanja Loftsgarden (Statens Vegvesen), Andreas Halse (Oslo Ap), Marit Ulveseth (COWI), Aud Tennøy (Transportøkonomisk institutt) og Marjit Vinjerui Christenson (COWI)

Digital Byfrokost om en unormal gatenormal 

13.05.2022

Rundt 350 seere fulgte med på COWIs første Byfrokost på over to år. På agendaen stod gatenormalen, arealfordeling i bærekraftige og levende byer, og en spennende panelsamtale.

COWI startet arrangementet med å presentere gatenormalen i Oslo, som har blitt utviklet i samspill med Bymiljøetaten. Klimamål, trafikkhierarki og arealfordeling var blant temaene i presentasjonen.

– Det er lettere å prioritere inn nye funksjoner i jomfruelige områder, enn der det er trangt fra før. Den nye gatenormalen gjør det lettere å prioritere i transformasjonsområder. Jeg har selv erfaring med hvor krevende det kan være – et par centimeter kan stoppe ideen du vil ha gjennom i gata, sa by- og transportplanlegger Marit Ulveseth i COWI i sin presentasjon.

Gatenormalen legger en rekke føringer for byplanlegging i Oslo for både biler, gående, syklister, kollektivtrafikk, trær og planter, og universell utforming.

– En universell utforming tidlig i prosjektet, hindrer dårlige tilleggsløsninger. Det er ikke personen som er hemningen, men omgivelsenes utforming. Bør-krav til utforming av benker, og plass til rullestol i hvilesoner, er viktig, sa landskapsarkitekt Marjit Vinjerui Christenson i COWI.

SE VIDEO HER

Forskningsleder fra Transportøkonomisk institutt, Aud Tennøy, argumenterte i sin presentasjon for at reallokering av arealer fra bil til andre transportmidler og annen bruk er en opplagt løsning for byer i dag.

– Det er en overdreven frykt for negative konsekvenser når man reduserer tilgjengeligheten til bil. Men som regel ser man at bilreduserendee grep går fint, selv om man i forkant frykter det verste, sa Tennøy.

MÅ TØRRE Å PRIORITERE

I den etterfølgende panelsamtalen om hvordan gatenormalen skaper gode byer stilte Tanja Loftsgarden fra Statens Vegvesen, Rune Gjøs fra Bymiljøetaten, Andreas Halse fra Bystyret i Oslo og Aud Tennøy fra TØI.

Bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet i Oslo, Andreas Halse, var tydelig i sin utfordring til Statens Vegvesen:

– Vår kritikk mot Statens Vegvesen har også vært at vi må kunne gjøre små grep mens vi venter på de store tingene, som nye tuneller, for de store er så dyre. Hvilke retningslinjer for veien tør du å legge? sa Halse som en utfordring til Statens Vegvesen som svarte:

– Vi må planlegge for mange trafikantgrupper. Kanskje har vi ikke alltid turt å prioritere eller nedprioritere noen trafikantgrupper. Å ha modige politikere er derfor viktig, sa Tanja Loftsgarden, seksjonssjef for veg og gate i Statens Vegvesen.

Mobilitetsdirektør i Bymiljøetaten, Rune Gjøs, tok en optimistisk tilnærming til fremtiden for Oslo og bruken av gatenormalen:

– Det er så gøy å jobbe i Oslo nå, for vi prøver hele tiden nye ting. Og da får vi også til utrolig mye! Vi må bruke hele verktøykassen, prøve og feile, for nå har vi så gode redskaper, sa en entusiastisk Gjøs.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057