Foto: Eivind Haugstad Kleiven / DNT

DNT og COWI inngår samarbeid om miljø og klima

15.11.2019

I en tredelt leveranse til DNT vil COWI arbeide for en økt satsning på natur- og miljøvern, samfunnsansvar og bærekraft.

– Engasjement for naturen er en selvfølge for DNT, det er jo livsgrunnlaget vårt. Å tilrettelegge for enkelt friluftsliv, er vårt viktigste bidrag i et klimavennlig samfunn. Sammen med medlemmene våre ønsker vi å gjøre friluftslivet enda grønnere, og vi gleder oss til å nå bli utfordret av COWI på hvor vi kan gjøre en ekstra innsats som virkelig monner, sier generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang.

Partene vil blant annet samarbeide om en ny bærekraftstrategi og COWI vil bistå med å lage måleparametere som hjelper organisasjonen med å gjennomføre strategien.

– Ved å lage kvantitative mål vil det være enkelt for DNT å se om man når målene man setter seg, og det blir lettere å se fremgangen i arbeidet med bærekraft. Måleparameterne kartlegger alt fra bruk av miljøvennlig energi på hytter til miljøvennlig transport, kommunikasjon om bærekraft og inkludering. Konkrete eksempler er kartleggingen av energibruk i hyttene, eller hvilken type transport som brukes ved hyttedrift, sier prosjektleder Rina Brunsell Harsvik i COWI.

Aktiv røst i høringer

I DNTs arbeid med løpende høringer skal COWI bistå innen naturforvaltning.

– DNT jobber aktivt med innspill til små og store offentlige høringer, og det eksisterer et godt samarbeid mellom lokale og sentrale interessenter som opplever å bli hørt over hele landet. Vårt varierte landskap er med på å skape stor variasjon i livsgrunnlag, økosystemer, habitater og artsmangfold. Av den grunn er det viktig at store aktører som DNT benytter sin røst med sin nasjonale forankring, sier prosjektleder Aksel Dvergsten, økolog, faglig leder natur COWI Norge.

Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

Belastning på naturen

I tråd med DNTs visjon om naturopplevelser for livet vil COWI bidra til at DNT tar vare på naturen på best mulig måte. Turer legger beslag på natur og er en belastning på økosystemet. Det reiser noen interessante problemstillinger.

– Det er klart det er en belastning på naturen hvis vi for eksempel kjører motoriserte kjøretøy i naturen eller bruker dieselaggregater til å drive hyttene. Sirkulærøkonomi betyr å bruke alle ressurser best mulig og sitte igjen med minst mulig avfall. Oppsirkulering, hvor materialer får en høyere verdi enn opprinnelig er en viktig del av sirkulærøkonomien. Et eksempel på dette er gamle vindussprosser som settes sammen til nytt veggpanel. Et annet moment er om man skal bygge nye hytter eller ta over eksisterende og heller gjøre de i stand for turisme. Det er ingen fasitsvar på dette, og vi har hatt noen spennende diskusjoner, sier Harsvik.

– DNTs arbeid for å ta vare på naturen er svært viktig for medlemmene våre. Vi får lov å drive hytter, aktiviteter og merke ruter i sårbar natur. Det medfører stort ansvar og vi må ta bærekraftige valg for å fortsette å holde oss relevante i årene som kommer. Ved hjelp av COWI skal vi nå prioritere og konkretisere målene våre. Slik kan vi gjøre rette valg, måle vår egen framgang og formidle det gode arbeidet som DNTs frivillige gjør til enda flere, avslutter generalsekretæren i DNT.


Ta kontakt

Rina Brunsell Harsvik
Senior rådgiver
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 91839602