3D-prosjektering revolusjonerer arbeidet med drenering i byene

3D-prosjektering og -animasjoner blir i økende grad brukt til å skape overblikk og treffe beslutninger ved vanskelige anleggsprosjekter. Og på sikt vil gravemaskiner arbeide direkte fra en 3D-modell, forteller Jacob Gøtterup, ingeniør i COWI Water and Nature.

18.05.2017

Hva gjør man når man skal overbevise de relevante personene i kommunen om at det er nødvendig å sperre av et sentralt vegkryss i en hel helg fordi man skal flytte en spillvannledning?

Man bruker 3D-animasjoner til å vise kompleksiteten av rør og kabler, og på den måten kan alle parter rundt møtebordet lynraskt sette seg inn i de utfordringene som venter ved et forestående gravearbeid.

Ingeniør Jacob Gøtterup gir råd om ledningsomlegging i COWI Water and Nature:

– Med 3D-animasjoner har vi en kjempefordel når vi skal forklare hvilken oppgave vi står overfor, sier Jacob Gøtterup.

Jacob Gøtterup er bachelor i bygningsteknologi fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og master i miljøteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har vært ansatt i COWI siden 2010. I dag er hans primære oppgave å gi råd om ledningsomlegging,

Og her er 3D-prosjektering og -animasjoner blitt et særdeles verdifullt verktøy.

Pedagogisk verktøy

Gøtterup nevner et ferskt eksempel fra Odense, hvor en bybane er under oppføring.

For å gjøre plass til bybanen er det nødvendig å flytte spillvannledningene under et sentralt vegkryss i byen, og for å få plass til gravearbeidet ber entreprenøren og de rådgivende ingeniørene fra COWI kommunen om tillatelse til å sperre av krysset i to helger.

– Kommunen ønsker ikke å sperre av vegkrysset så lenge, da det vil skape trafikkvansker. Men ved hjelp av 3D-animasjoner blir det tydelig hvilket mylder av vann-, kloakk- og fjernvarmerør som skjuler seg under jorden. Uansett faglig bakgrunn kan alle rundt bordet se hvilken oppgave som venter, forteller Jacob Gøtterup.

Kommunen gir tillatelsen til å sperre av vegkrysset.

Jacob Gøtterup forklarer at 3D-prosjektering er uovertruffent når det gjelder å på forhånd identifisere de komplikasjoner som kan oppstå når et gravearbeid går i gang.

– Når man som i prosjektet med bybanen i Odense skal planlegge et komplisert gravearbeid, viser 3D-animasjonene hvilke kritiske krysninger som er under jorden. Så kan man i samarbeid med de andre ledningseierne – enten det er snakk om fjernvarmeleverandøren eller TDC, lettere treffe beslutninger om hvilke ledninger som er nødvendige å flytte, sier han.

Maskinene fôres med 3D

Potensialet for 3D i anleggsprosjekter blir for alvor realisert når alle entreprenørmaskinene blir i stand til å arbeide direkte ut fra informasjonen i modellene, påpeker Jacob Gøtterup.

– På sikt kan vi lage en 3D-modell av et bestemt gravearbeid og så fôre gravemaskinen med en datafil. Deretter kan maskinen utføre gravearbeidet, akkurat slik animasjonen foreskriver. Det betyr mindre gravearbeid, færre feil og dermed også færre folk på byggeplassen. Det vil spare tid og penger, sier han.​

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018