IFC og COWI lanserer «Energi fra biomasse»-veiledning

Publikasjonen «Converting Biomass to Energy – A Guide to Developers and Investors» ble presentert ved Power-Gen Africa-konferansen i Johannesburg i Sør-Afrika denne uken.

20.07.2017

Veiledningen tar for seg perspektiver for energi fra biomasse (B2E) for Afrika sør for Sahara og beskriver hvordan overgangen til biomasse kan planlegges, fra vurdering av energibehov og områdets biomassepotensial til tekniske spesifikasjoner, logistikk og økonomi. COWI bisto Det internasjonale finansieringsinstitutt (ICF) under Verdensbanken med å utarbeide den nye veiledningen.
En grønnere fremtid

B2E er en bærekraftig løsning, hvor energiproduksjon basert på rester fra dyr, tømmeravvirkning, produksjon av kakao og andre produkter erstatter bruk av fossile brensler. I Afrika sør for Sahara utgjør B2E en stor potensiell kilde til fornybar energi. Selskaper og aggregatorer på sektornivå kan katalysere opptaket av slike B2E-muligheter og øke konkurranseevne og resultater. B2E kan utgjøre en stabil grunnlastkilde i energisystemer med høye andeler solceller og vindkraft.

Videre har B2E et stort potensial for å sysselsette lokalbefolkningen i brenselforsyningskjeden.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018