I sin tid var Tubus-rørene som ble produsert lokalt i Sarpsborg topp kvalitet. I dag er røret et godt bilde på utfordringene som norsk vann og avløp står overfor.

Fant 100 år gammelt vannrør i tre i drift

06.11.2019

I forbindelse med saneringsarbeid fant COWI-ingeniøren et 100 år gammelt vannrør i drift. – Det er ikke noe man ser hver dag, sier Roy Bjørkå Fagermoen.

Hulede furuplanker bundet sammen med sterke jernvaiere. I dag står en drøy meter lang stump av røret utstilt på COWIs kontor i Fredrikstad, nesten som en museumsgjenstand. Men før det, i over 100 år, forsynte vannrøret noen av Haldens innbyggere med drikkevann.

I 2006 var det definitivt slutt. Da VA-ingeniøren Roy Bjørkå Fagermoen var med å bytte ut en del vann- og avløpsledninger for Halden kommune dukket røret opp i grøfta. Røret var ikke en del av den kommunale vannforsyningen, men forsynte trolig en mindre gruppe innbyggere med vann gjennom et lokalt nett tidligere.

– Dette er ikke noe man ser hver dag. Vi vet ikke sikkert når dette sist var i bruk som drikkevannskilde, men at det har vært en del av et lokalt nett det kan vi nok si ganske sikkert. Det rant fortsatt vann gjennom røret da vi fant det. De kaller det Tubus-rør og det ble trolig produsert på Tubus-fabrikken i Greåkerdalen i Sarpsborg.

Les også: Kampen om det rene vannet

Teknikken som ble brukt for å lage det rundt 100 år gamle røret, er ikke ulikt den bøkkere bruker når de lager tønner og stamper. Det hadde ikke stått til dagens kvalitetskrav.

– Jeg vil tro dette var topp kvalitet en gang i tida. Men i forhold til dagens standard er ikke dette røret hverken tett eller godt nok. Treet var nok også behandlet på måter man ikke forbinder med rent drikkevann i dag, muligens med kreosot. Det hadde nok heller ikke tålt det høye trykket vi har i dagens vannrør, forteller Bjørkå Fagermoen.

Gamle rør gir store utfordringer

Et typisk vannrør har en levetid på 50-100 år, men jo eldre røret er, desto større er lekkasjefaren. Hull og utettheter i rørene kan føre til flere utfordringer. Rør som ble lagt for 100 år siden har heller ikke samme krav til standard som dagens rør. Dessverre er heller ikke foreldede vannrør en unik utfordring i Norge.

RIF-rapporten State of the Nation avdekket i år et hakesleppende vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpsinfrastrukturen på 1450 milliarder norske kroner.

– Er det hull i røret, kan vannet renne ut på grunn av overtrykk. Er det undertrykk, kan vannet fra utsiden komme inn i drikkevannet. Her kan det også være lekkasjer fra avløpsrør. Det er altså både materielle og kvalitetsmessige utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet, sier Wolfgang Uhl, senior vannspesialist i COWI.

– Norge lider under et enormt vedlikeholdsetterslep

Tilbake i Fredrikstad jobber rørfinneren Roy Bjørkå Fagermoen daglig for å løse utfordringene knyttet til vedlikeholdsetterslepet, sammen med rundt 250 av sine prosess-, vann og avløpskolleger i COWI.

– Det er klart at det er viktig at man får opp øyene for vedlikeholdsetterslepet. Det er store gap mange steder. Dette er ikke typisk for Halden, for å ha det klart. Det lå nyere rør rett ved siden av. Men Norge lider under et enormt vedlikeholdsetterslep.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057