Myen Michaelsen, leder for rekruttering i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen

Fem ting å tenke på når du søker din første jobb

27.10.2022

Leder for rekruttering i COWI, Myen Michaelsen, deler sine beste tips til deg som er nyutdannet.

Som nyutdannet skal du for først gang ut og søke voksenjobb. Det mange ikke er klar over er at du også står ovenfor en rekke valg, og hva valget ditt lander på er ofte definerende for videre karriere.

Med bakgrunn som rekrutteringsrådgiver og karriereveileder for både unge, spesialister og ledere, har jeg ofte tenkt over hvor tilfeldig mange karriereløp har blitt til, og også møtt mange som skulle ønske de hadde valgt annerledes tidligere i løpet.

Her er fem punkter som kan være verdt å reflektere over før du søker jobb.

1. Vil du jobbe i offentlig sektor eller privat næringsliv?

Som ny i arbeidslivet er det verdt å reflektere over skillet mellom offentlig sektor og privat næringsliv, og hva dette betyr for deg som arbeidstager. Det er også forskjell på virksomheter i offentlig sektor, for eksempel statlige foretak, offentlig forvaltning og akademia. Karriereløpet i forvaltningen er for eksempel ganske lineært, sammenlignet med private. Å gå fra privat sektor til sentralforvaltningen, er lettere sagt enn gjort.

Den største forskjellen ligger i at offentlig sektor ikke har markedet som driver, og at sektoren i større grad er organisert og derfor mer regulert. En oppfatning er at en jobb i offentlige sektor betyr mer regulert arbeidsliv, altså mer work-life balance, samtidig som lønnsnivået i det offentlige er lavere enn i det private næringslivet.

2. Vil du jobbe i en start up/lite selskap eller et større konsern?

Generelt har ofte små selskaper færre ansatte med bredere roller. Kort og godt, du må i større grad gjøre litt av alt.
Dette kan bety mer variasjon i oppgavene og stor påvirkningskraft, men også utydelige ansvarsområder og lite fremdrift på enkelte områder.

I større selskaper er rollene ofte mer definerte og man er mer spesialister i sine roller. Det kan være gode ansvarsmatriser som gir tydelighet, effektive prosesser og fremdrift, men det kan også skape lite handlingsrom for deg som arbeidstager og mindre variasjon i arbeidsoppgavene.

Beslutningsprosesser og mulighet til å påvirke, varierer fra bedriftskultur til bedriftskultur. Skal man generalisere, er det ofte korte beslutningsprosesser og kort vei til ledelsen i mindre selskaper enn i større selskaper.

3. Vil du jobbe in-house eller som konsulent?

Et skille som ofte ikke blir løftet frem, er forskjellen på å være en inhouse-medarbeider og å være konsulent. Som konsulent fakturerer din arbeidsgiver en kunde for det du produserer. Faktureringsgrad, utilisation og billability er begreper som blir brukt om den tiden du produserer tjenester som kan viderefaktureres til en kunde. Som konsulent blir du derfor i stor grad målt på produktivitet, men får også tilegnet deg stor kommersiell forståelse, kompetanse innen salg, og gode muligheter til å utvikle deg faglig fordi du får brynet deg på mange ulike prosjekter og kunder. Forskjellen her går ikke på hvordan du utøver faget ditt. Faget kan være det samme, men rollen og hva du du blir målt er ulikt.

4. Vil du jobbe for en byggherre, entreprenør eller som rådgiver?

Som ingeniør bør du også ta stilling til om du ønsker å jobbe hos byggherre, entreprenør eller rådgiversiden av bordet. Selv om faget i stor grad vil være det samme, vil selskapet overordnet ha en annen rolle i prosjektet og ulike funksjoner.

Byggherre: Er bestilleren og betaleren, og i de fleste tilfeller eieren av det ferdige prosjektet. De eier hele prosessen, med kontroll og oppfølging av det som blir prosjektert og bygget.

Entreprenør: Utfører arbeid for andre, vanligvis et større bygge- eller anleggsarbeid. Som ingeniør hos en entreprenør vil du kanskje oppleve at du er mer on-site og at det er mer reising til byggeplasser, og hands-on utførende arbeid.

Rådgiver: Den rådgivende parten er en teoretisk sterk part. Et hvert bygg- og anleggsarbeid må planlegges nøye. Det må lages tegninger og digitale modeller, og det må gjøres beregninger slik at resultatet blir trygt og innenfor gjeldende lover og forskrifter. Arbeidet med å beskrive, tegne og beregne kaller vi prosjektering.

5. Hva slags kompetanse vil du ha?

I din første jobb vil du mest sannsynlig være en operativ medarbeider og opparbeide en fagkompetanse i rollen. Men det kan være verdt å reflektere over hva slags annen kompetanse du vil tilegne deg, og hvilke muligheter dette vil gi deg videre. Eksempler på dette er for eksempel på organisasjonskompetanse og prosesskompetanse. Å kunne navigere seg i store komplekse organisasjoner er en slik kompetanse.

Det kan være krevende og vanskelig å gå fra et lite selskap til et stort internasjonalt konsern, hvis du ikke har fått denne kompetansen tidlig nok i karrieren. Kjennskap til det offentlige og kommersiell forståelse, er også andre eksempel på kompetanse du opparbeider deg i en rolle, som ikke går direkte på dine arbeidsoppgaver.

Jeg ønsker deg masse lykke til i jakten på din første jobb, og husk å sjekke ut COWI sine karriersider.


Ta kontakt

Myen Michaelsen
Talent Aquisition Manager
Recruitment, Norway