Illustrasjon: Zaha Hadid Architects og A-lab.

Fornebubanen har lansert publikumsmodell for medvirkning

12.02.2021

Fornebubanen har lansert en publikumsmodell for å informere og involvere berørte og naboer om framdrift og milepeler i prosjektet. COWI, Multiconsult og Fornebubanen har i samarbeid utviklet modellen, som har fått en god mottakelse både hos naboer og andre interessenter.

Den digitale modellen av utbyggingsprosjektet Fornebubanen ble lansert i januar, og viser både utførte arbeider, pågående arbeid og planer for videre fremdrift. Foreløpig er det flest detaljer for Bærum-delen, der arbeidet har kommet lengst.

Se publikumsmodellen her.

– Ideen bak er at en nettbasert publikumsmodell vil informere bredt om prosjektet, og gi publikum og berørte konkret informasjon om fremtidig og pågående aktiviteter i området. Å dele og fortelle om anleggsgjennomføringen har derfor vært i fokus i den første utgaven av publikumsmodellen, forteller Rune Moen Nordbøe i Multiconsult.

– Dette har vært et utrolig fint samarbeid mellom viktige ressurser i Multiconsult, COWI og Fornebubanen. Teknisk sett er dette en GIS-løsning som prosjekteringsgruppen har utviklet. Når man ser produktet tenker man kanskje at dette ser ganske enkelt ut, men det ligger mye skjult arbeid i hvilken type informasjon som skal være med og hva som ikke skal være med av informasjon og ikke minst tekniske løsninger. Vi har ekstremt mye mer informasjon på lager og interne GIS løsninger som kan vise «alt», sier Susanna Wolmeke i COWI.

Skjermdump: Publikumsmodellen


Fornebubanen er et prosjekt hvor mange har behov for informasjon og medvirkning er en forutsetning i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Mange naboer og berørte er opptatt av hva som skjer helt lokalt, og her gir publikumsmodellen god forutsigbarhet og rask digital tilgang til planer og grensesnitt.

COWI vant i september 2017 rammeavtalen for prosjekteringsoppdraget for Fornebubanen sammen med Multiconsult. Da ble «Prosjekteringsgruppen Fornebubanen» (PGF) etablert og den er i dag samlet i et felles prosjektlokale på Lysaker. Fornebubanen er planlagt ferdigstilt i 2027.

Ta kontakt

Susanna Wolmeke
Prosjektleder
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 90943531