Fosforgjenvinningsanlegg kan minske presset på knappe ressurser

EasyMining har valgt COWI som ingeniørpartner for lansering av Ash2®Phos-prosessen, som gjenvinner verdifull fosfor fra slamaske. Den nye teknologien bidrar til å minske behovet for uttak fra knappe ressurser.

29.08.2017

For å kunne gjenvinne fosfor fra samfunnets avfall har EasyMining, som er et datterselskap av Ragn-Sells, utviklet en prosess som gjenvinner fosfor fra aske etter forbrenning av avløpsslam.

Fosfor er et av de viktigste næringsmidlene for planter, blant annet for kimplanter. For å produsere nok mat til verdens befolkning på sju milliarder bruker bønder fosfor som gjødsel. Men de knappe ressursene er i ferd med å ta slutt, og derfor blir fosforgjenvinning stadig viktigere. Hoveddelen av ressursene finnes utenfor EU.

Ash2®Phos-teknologien gjenvinner en svært stor andel av fosforet, og COWI har fått i oppdrag å utvikle og prosjektere prosessen for oppskalering til full industriell skala.

– Vi har valgt å samarbeide med COWI på grunn av deres brede erfaring i alle faser fra utvikling til industrialisering av prosesser, sier Jan Svärd, administrerende direktør for EasyMining.

Teknologisk gjennombrudd

Et større industrielt demonstrasjonsanlegg er under planlegging i Helsingborg. EasyMining planlegger deretter å bygge flere gjenvinningsanlegg i Europa den kommende tiårsperioden.
COWI vil støtte EasyMining med det tekniske designet for Ash2®Phos-prosessen og vil få mulighet til å ta et helhetsansvar for implementeringen av prosjektet.

Selskapet har mange års erfaring med å ta helhetsansvar for kunden når nye industrianlegg skal realiseres.

– Vi anser dette prosjektet som et teknologisk gjennombrudd for ressurseffektiv fosforgjenvinning, sier Anna Berggren, sjef for bioenergi i COWI.

Om EasyMining Sverige

  • EasyMining er et selskap som utvikler og kommersialiserer ressurseffektive kjemiske prosesser for utvinning og resirkulering av rene kommersielle produkter fra samfunnets avfall.
  • Med et helheltsperspektiv fra prosess til marked og anvendelse av produktene har de utviklet Ash2®Phos-prosessen for slamaske.

les mer

Om EasyMining

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018