Bilde: KRILOV

Toppmoderne gjenbrukssenter vil omforme avfall til ressurser

København kommune og Amager Ressourcecenter tar et nytt skritt mot sirkulærøkonomi med et nytt banebrytende gjenbrukssenter. COWI har blitt tildelt totalrådgivningskontrakten.

27.04.2017

Når innbyggerne i København besøker det kommende gjenbrukssenteret, vil de se at avfallet deres slett ikke er avfall, men snarere en ressurs som kan brukes enten direkte til samme funksjon eller i produksjonen av nye varer.

Etter at de har losset avfallet eller de resirkulerbare materialene, kan de også nyte en piknik i det grønne parkområdet i nærheten, mens skolebarn kan komme og se hvordan avfall blir håndtert, og få dypere innsikt i avfall som en ressurs.

Dette er noen av hovedtrekkene ved et nytt, banebrytende gjenbrukssenter i København, som COWI skal være totalrådgiver for, med Krilov Architects som underrådgivere.

– Analyser viser at gjenbruk er en økonomisk sunn virksomhet for selskaper og samfunnet i sin alminnelighet. Det er et uforløst potensial, og Sydhavn gjenbrukssenter er et skritt i denne retningen. Målet er å støtte utviklingen av løsninger som gjør det mulig å gjenbruke materialer og la dem fungere som verdifulle materialer i nye sammenhenger, og samtidig lære opp publikum til å tenke at avfall ikke bare er avfall – det er en ressurs, sier Torben Frandsen Nielsen, Chief Project Manager, Waste and Contaminated Sites.

Nytt flaggskip i København

Sydhavn gjenbrukssenter vil bli det nye flaggskipet til København kommune og Amager Ressourcecenter (ARC) og ble opprinnelig tegnet av arkitektfirmaet BIG.

Prosjektet er i tråd med den danske regjeringens ressursstrategi, «Danmark uten avfall», hvor det heter at det i 2022 skal gjenbrukes dobbelt så mye av avfallet, eksklusive bygge- og bygningsavfall.

FAKTA

  • Ved slusen, som er inngangen til Sydhavn gjenbrukssenter, vil beboere kunne levere inn artikler som er egnet til gjenbruk eller reparasjon – f.eks. gamle planker og murstein.
  • For å fremme og understøtte en overgang til en sirkulær økonomi må minst 50 prosent av materialene anvendt til oppføring av Sydhavn gjenbrukssenter gjenbrukes eller sertifiseres til bærekraftige standarder.
  • Senteret vil også arrangere workshops og huse et utstillings-/spise-/lekeområde og et undervisningsrom.
  • Prosjektet begynte i februar i år, og senteret skal etter planen stå ferdig i slutten av 2018.
  • COWI ble kåret til verdensledende innen avfallshåndtering og gjenvinning, målt med hensyn til omsetning, i siste utgave av magasinet Engineering News Records liste   mer info. Omsetningen fra COWIs rådgivningstjenester innen avfallshåndtering ble 29,5 millioner USD i 2015.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018