Mari Hammarstrøm og Frid Gillebo, prosjekt- og markedssjefer i COWI. 

Grønn VA-prosjektering: – Ofte er klimavennlige løsninger økonomisk gunstige

27.09.2022

Gjenbruk av masser, reduksjon av antall kummer og av grøftedybde og bredde, er blant tiltakene som kan utfordre dagens VA-normer og hjelpe kommuner med å redusere klimaavtrykket sitt. Dette er bare noen av ingrediensene i grønn VA-prosjektering.

Med trangere økonomiske tider, energikrise og klimakrise, er det et behov for kostnadseffektive grønne løsninger i VA-markedet. VA-miljøet i COWI har store ambisjoner for kommunene rundt om i Norge. Ved å vise hvilke muligheter som ligger i grønn VA-prosjektering, kan man ifølge rådgiverne få til rimelige løsninger som også er klimavennlige.

–  Det er ikke noe hokus pokus, sannsynligvis har mange gjort flere av tiltakene vi anbefaler selv før. Man har kanskje bare ikke tenkt på det som klimatiltak. Det handler om å tenke langsiktig, lage forutsigbare planer og velge de tiltakene som gir minst klimaavtrykk. Ofte er klimavennlige løsninger økonomisk gunstige, forteller seksjonsleder Lene Grimsrud i COWI.

Rådgiverne ønsker at VA-sektoren skal endre tankegang og fokusere på minst mulig bruk av materialer, masser og transport. De ønsker også at vi velger materialer med lavest mulig klimaavtrykk. 

– Hvis man i tillegg kan gjenbruke varmen i svart- og gråvann, altså avløpsvann og vaskevann, og forsyner pumpestasjoner med fornybar energi, er sparepotensialet av CO₂ stort, fortsetter Grimsrud.

– Det innovative er at vi gjør valg på bakgrunn av miljø og klimagassutslipp. Vi benytter oss av livssyklusanalyser for å se hvordan materialene og prosessene påvirker klima og miljø i hele livsløpet til et material. Fra råvareutvinning, produksjon og transport til avhending og eventuell gjenbruk, sier Mari Hammarstrøm, prosjekt- og markedssjef i COWI.

Pionér innen grønn VA-prosjektering 

Bærekraftssertifiseringssystemet CEEQUAL er et system som muliggjør mange av disse tiltakene. CEEQUAL blir blant annet brukt i boligutbyggingsprosjektet Tanberghøgda, som er det første boligfeltet i landet som vil oppnå CEEQUAL-sertifisering. CEEQUAL vurderer prosjekter innen kategorier som motstandsdyktighet mot klimaendringer, forurensning, ressursbruk (materialbruk, energi og karbonutslipp) og transport.

– Tanberghøgda blir en pionér innen grønn VA-prosjektering hvor vi får prøvd ut en del av disse kostnadseffektive og klimavennlige løsningene. Et eksempel i dette prosjektet er utnyttelse av grå- og svartvann til energi, som vil kunne kunne gi en varmemengde på ca 1 000 000 kWh, noe som tilsvarer varmeforbruket til ca. 80 husholdninger i ett år, sier Grimsrud.

Mer utbredt

Velprøvde metoder bør bli enda mer utbredt, ifølge Grimsrud og Hammarstrøm. Enten det er snakk om gravefrie løsninger for vannledninger («No dig»), bruk av miljøasfalt, overvannstiltak, eller reduksjon av antall kummer. Reduksjon av antall kummer gjør at man kan spare både klima og penger, da produksjon av kummer er dyrt og etterlater klimaavtrykk.

– Vi ser dessuten at det begynner å komme mer miljøvennlige materialer innen VA som fossilfrie rør. Det er viktig at vi har klart for oss hva et produkt er laget av, for å kunne vurdere klimaavtrykket, sier Grimsrud.

–  Når det kommer til masser er det også et stort potensial. Mer planlegging og samarbeid med naboprosjekter for gjenbruk av masser kan spare både lommeboka, klima og miljø. Nesten alle kommuner har en klimaplan og VA bør være en naturlig del av denne planen. 

Teamet ønsker at flere kunder skal få et økt fokus på grønn VA-prosjektering og et bevisst forhold til hvordan den tradisjonelle VA-sektoren kan være med på å bidra til det grønne skiftet.

– Potensialet er stort, og ideene er mange. Dette er bare starten, sier Mari Hammarstrøm.

Ta kontakt

Lene Grimsrud
Head of Section
Water, Norway

Tel: +47 46426120