Denne godsterminalen kan alene kutte 40.000 trailere mellom Oslo og Bergen. Fra venstre, Jon Eivind Abrahamsen, Stine Erstad Hestetræet, Marius Ertshus Mathisen og  Andreas Ovedal (alle fra COWI) og Eivind Farestveit Larsen prosjektsjef i Bane NOR. Foto: Nils-Roe Fjørtoft.

Grønn jernbanesatsing kan spare veien for 40.000 trailere i året

30.08.2022

Når COWI bidrar til å gjøre grønn transport enda grønnere, trenger de flere med på laget. Bli med på innsiden av et av landets mest innovative og bærekraftige jernbaneprosjekter.

– De fleste tenker at jernbane er bra – for klima, veikapasiteten og for å redusere naturinngrepet. Men de færreste vet kanskje hvor stort potensialet i en jernbanesatsing faktisk er.

Det sier Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI. Det er særlig tre ting som må til for at jernbanens bærekraftige potensial skal bli tatt ut i Norge, forteller han.

– Vi må få mer gods over på bane, vi må bygge grønne terminaler med lavere utslipp og vi må ha flere og lengre krysningsspor som gjør selve transporten mer effektiv, sier Asferg og fortsetter.

Se også: Bli del av et av landets ledende fagmiljøer innen jernbane

– Med jernbanen er det ikke noe som skal endevendes. Vi har allerede et alternativ som er grønt. Det handler om å gjøre den grønne banen enda grønnere.

La oss se nærmere på den første: Bli med på tur fra Oslo til Bergen, og jernbaneprosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen. Der møter vi det som skal bli Norges grønneste godsterminal.

Prosjektleder fra COWI, Marius Ertshus Mathisen befarer prosjektet sammen med prosjektsjef i Bane NOR, Eivind Farestveit Larsen. Foto: Nils-Roe Fjørtoft

NYGÅRDSTANGEN-BERGEN-FLØEN

  • Bane NOR skal bygge om deler av den mest trafikkerte enkeltsporede strekningen i Nord-Europa til et dobbeltspor.
  • Prosjektet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen, samt ombygging av godsterminalen på Nygårdstangen.
  • Terminalen blir landets første godsterminal som kan driftes utslippsfritt når den åpner i 2024.
  • Kun elektrisk drevne godstog skal trafikkere terminalen. Også løfteutstyret er elektrisk.
  • Prosjektet har ambisjon om å oppnå CEEQUAL-sertifisering på nivå Excellent.
  • COWI er rådgiver for Bane NOR.

Grønt gods kan spare 40.000 trailerne

Marius Ertshus Mathisen, prosjektleder fra COWI, har jobbet tett med prosjektet i flere år nå.

– Potensialet i en jernbanesatsing er kanskje enda større enn de fleste tror. For dette prosjektet er tallenes tale særlig tydelig.

Samlet gjør alle tiltakene på Nygårdstangen-Bergen-Fløen at de oppnår en teoretisk kapasitetsøkning på mer enn 80.000 containere (TEU) i året. Og siden én trailer på veien rommer to containere, betyr det at vi kan spare fjellovergangene samt Bergens gater for 40.000 trailere i året. 

Grønt løft: Prosjektet øker kapasiteten med 80.000 kontainere (TEU) i året, som tilsvarer ca. 40.000 trailere på veien mellom Oslo og Bergen. Det utgjør omtrent 1.5 kilometer sammenhengende gods på veien daglig. Foto: Nils-Roe Fjørtoft.

Og hva betyr så dette for klima? Jo, gods fraktet på vei har rundt 14 ganger så høye CO₂-utslipp per tonnkilometer enn gods på bane. Når transport i tillegg utgjør rundt 30 prosent av de norske klimagassutslippene, er en godssatsing på bane en åpenbar vei å gå.

– Regnestykket er ganske slående. Forestill deg at alle disse trailerne gjør med kapasiteten på veiene over fjellene og inn mot Bergen sentrum, sier Ertshus Mathisen.

KLIMAEFFEKT FOR SKINNEGÅENDE TRANSPORT

  • Transportsektoren står for over 30 prosent av alle klimagassutslippene i Norge, hvorav over halvparten kommer fra veitrafikk (Kilde: SSB)
  • Gods fraktet på jernbanen gir 6,7 gram CO₂-utslipp per tonnkilometer (Kilde: SSB)
  • Tunge kjøretøy slipper ut 95,6 gram CO₂ per tonnkilometer (Kilde: SSB)

Satser på miljøsertifisering

For noen uker siden, kom en ny beskjed fra Bane NOR: De ønsker å miljøsertifisere alle sine baneprosjekter etter CEEQUAL-modellen. For et prosjekt som allerede har pushet grensene innen innovasjon og bærekraft, gav sertifiseringsmålet teamet en ekstra dytt i grønn retning.

 –  Jernbane er ikke helgrønn per default. Vi kan gjøre kloke valg i prosjekteringsfasen som gjør prosjektene grønnere. Og det er her anleggskompetansen og folka våre kommer inn, sier Andreas Ovedal, prosjektdirektør i COWI.

En CEEQUAL-sertifisering innebærer blant annet tiltak som reduserer lys- og lydforurensing i nærområdet. Foto: Nils-Roe Fjørtoft.

Han jobber tett med sertifiseringsprosessen.

– Målet er å oppnå graden excellent. Vi må sette oss høye mål og ha noe å strekke oss etter. Klarer vi ikke det, er det greit nok, men da har vi i alle fall prøvd, forteller han.

Se også: Er du COWIs neste rådgiver innenfor kontaktledning?

Han forteller at sertifiseringen i stor grad vil komme nærmiljøet til gode.

– Det handler blant annet om å redusere støy og lysforurensning. Prosjektet er sentrumsnært, og mange bor i nærheten av anlegget. Sertifiseringen er positiv for lokalbefolkningen, sier Ovedal.

Prosjekteringsteamet hos COWI gir honnør til Bane NOR for å ha fått rom til å finne innovative og bærekraftige løsninger.

Tett samhandling: Her er noen av de som har jobbet med det innovative jernbaneprosjektet. Fra venstre Kaare Midttun, Marius Ertshus Mathisen, Eivind Farestveit Larsen (Bane NOR), Andreas Ovedal, Stine Erstad Hestetræet og Jon Eivind Abrahamsen. Foto: Nils-Roe Fjørtoft.  

 – De har latt oss teste nye løsninger, og vi har samhandlet utrolig bra. Det gjør at vi nå ligger et år foran opprinnelig tidsplan, sier Ovedal.

Vil du gjøre jernbanen enda grønnere?

Hos rådgivningsselskapet COWI kan du være med å bidra til at jernbaneprosjekter blir grønnere, mer lønnsomme og setter nye standarder for bransjen.

– Vi er ett av de største jernbanemiljøene som jobber med grønne prosjekter i Norge. I dag er vi 74 personer i fagmiljøet vårt. Her får du jobbet med spennende prosjekter og med folk som brenner for bærekraftige løsninger, forteller Nils-Roe Fjørtoft, avdelingssjef for Bane i COWI.

Søker kolleger: COWI søker nå en rekke nye kolleger som vil jobbe med jernbane – både erfarne og mindre erfarne. Stine Erstad Hestetræet har jobbet med VA-løsninger på Nygårdstangen-Bergen-Fløen. Foto: Nils-Roe Fjørtoft.

– Det er en utrolig stor motivasjon for kollegene våre å jobbe med løsninger som har så tydelige klimakutt. Nå håper vi å få flere fagspesialister, RAMS-folk og prosjektledere i teamet vårt, både erfarne og mindre erfarne.

Ta kontakt

Marius Ertshus Mathisen
Senior prosjektleder
Railways, Norway

Tel: +47 928 25 094