Grønt engasjement og gode jobbmuligheter med COWItry

Grønt, tverrfaglig og engasjerende. Sommerstudentenes ønsker for COWI-sommeren 2016 er klare – og går hånd i hånd med COWIs strategi.

Årets sommerstudenter er på plass. I bunken blant oppunder 700 søknader, trer ni ambisiøse, unge ingeniørspirer inn i ingeniørrollen for sommermånedene.

COWItry er et sommerjobbprogram som skal gi studenter en realistisk forsmak på hverdagen som rådgivende ingeniør, som blir arrangert for femte år på rad. Totalt er ni medarbeidere på plass på COWI-kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Fredrikstad.

– Skal finne de beste unge, kloke hodene

Administrerende direktør i COWI Norge, Terje Bygland Nikolaisen, vektlegger viktigheten av å finne inspirerte og fremtidsorienterte unge medarbeidere.

– COWI vokser, og har som strategisk mål å ta en større markedsandel i Norge. For å oppnå dette må vi ha motiverte medarbeidere som søker løsninger som både er innovative og gjennomførbare.  Et av satsingsområdene er å finne de beste unge og kloke hodene som universitetene og høyskolene kan tilby, sier Terje Bygland Nikolaisen.

Bli kjent bedre kjent med sommerstudenene på Facebook gjennom sommeren


I løpet av sommeren tar studentene del i reelle COWI-prosjekter, samt gjennomfører et BIM-relatert gruppearbeid som skal presenteres når programmet er over. Alle COWItry-studentene får i tillegg en fadder, samt en faglig veileder som bistår i de daglige arbeidsoppgavene.

 Sommerstudentenecollage.jpg

Blant studentene er Herman Andersen, som studerer energibruk i bygninger ved NTNU.

– Det er spennende å se byggutviklingen i takt med byutviklingen – og at man klarer å se det større bildet. Jeg ser frem til å jobbe med hyggelige folk i et sterkt faglig miljø gjennom sommeren.

Bærekraftig engasjement og gode jobbmuligheter

I løpet av de fire årene vi har kjørt programmet, har vi ansatt rundt 30 av sommerstudentene. Flere av studentene har skrevet master eller bacheloroppgave for COWI og noen har jobbet deltid og på timebasis utover dette.

To av årets sommerstudenter, Øystein Rønneseth og Herman Andersen, fikk pris for bacheloroppgaven de skrev for COWI.

– Vi skrev bachelor sammen for COWI og fikk pris fra VVS-foreningen for årets beste VVS- og energioppgave ved Høgskolen i Bergen. Oppgaven var en mulighetsstudie hvor vi forsøkte å benytte lokale og fornybare energikilder til en ny bydel i Bergen. Prisen var en fin anerkjennelse. Jeg er svært miljøengasjert, og har lyst til å være med å finne energieffektive løsninger for fremtiden, sier Øystein.

COWItry-programmet har også vært svært populært, med et snitt på mellom 600 - 700 søknader mottatt for hvert år. Et stort antall av COWIs nyansettelser er nyutdannede.

Optimaliserer utvikling med karriereløp

Som nyansatt i COWI velger du også det karriere- og utviklingsløpet som passer deg best, hvor du kan velge mellom fire karrierespor: Linjeledelse, prosjektledelse, fag, samt marked og kunder. Uansett hvilken retning du som medarbeider velger, ønsker COWI-systemet å stimulere til samarbeid på tvers, til oppsøking av utfordrende prosjekter, og til å utvikle ledere som er involverende, viser ekte engasjement og som setter tydelige mål og retning for COWI og COWIs prosjekter videre.

Sommerstudent Lars Christian Hansteen ser frem til det tverrfaglige samarbeidet.

- I COWI jobber man mye på tvers av avdelingene, spiller på hverandres sterke sider og utfyller hverandre sammen. Det blir spennende å tilbringe sommeren i Oslo, særlig på bruavdelingen, med COWIs internasjonale anerkjennelse på området.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057