COWI ansetter ny utviklingsdirektør og styrkes på bærekraft

02.12.2021

Gunn Edvardsen kommer fra rollen som daglig leder i Øvre Eiker kommune. Hun vil hun lede og samordne utvikling av nye tjenesteområder, prosesser og kompetanse som skal bidra til omstillingen av byggebransjen.

–  Jeg er veldig glad for å få Gunn til lederteamet i divisjon Bygninger. Hun har jobbet med bransjen fra ulike ståsted gjennom hele sitt yrkesliv. Erfaringen fra kunde- og plansiden betyr mye med tanke på å styre en utvikling i riktig retning for oss som rådgivere. Det er tydelig for meg at hun brenner for et bærekraftig samfunn, og at hun som person har gjennomslagskraft og gjennomføringsevne, sier Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for bygninger i COWI.

Samtidig vil Erik Rigstad gå inn i rollen som utviklingssjef for bærekraft jobbe med å utvikle kompetanse og nye tjenester mot kunder, både i tilbud, prosjektoppstart og for å skape innovasjon i pågående prosesser.

Erik har sin virkelige styrke som analytisk kompetansesenter for bærekraftig utvikling. Få kan slå han på innsikten og evnen til å se sammenheng mellom trender, faglig utvikling og forretningsmodell, fortsetter Farstad Larsen.

Erik Rigstad har hatt ulike roller i COWI, deriblant som nettverksansvarlig for Energi og utviklingssjef i Bygninger. Han ser nå frem til å kunne jobbe mer dedikert med bærekraft.

– Grønn omstilling og vårt bidrag til en bærekraftig utvikling er kanskje det viktigste og mest strategiske utviklingsområdet for en virksomhet som COWI. Vi skal jobbe målrettet i hele organisasjonen med dette, og det vil innebære å se på vår fremtidige kompetanse, hvordan vi kan skape mer verdi for våre kunder, og hvordan vi kan skape digitale produkter, tjenester og prosesser som støtter og forbedrer vår konkurransekraft. Dette skal vi integrere i innovasjonskompetanse i tjenesteutvikling sammen med kunder, sier Rigstad. 

Store løft

Bygg- og anlegg står i dag foran store løft innen grønn omstilling og digitalisering og premissene for dette legges i tidlig planfase. Rådgivere vil ha en sentral rolle i arbeidet med omstillingen til bærekraftige bygg. Rigstad og Edvardsen vil være sentrale i dette arbeidet.

Edvardsen har i en årrekke opparbeidet seg innsikt og kompetanse innenfor kommersiell eiendomsforvaltning og utvikling, samt forvalting og drift av kommunale bygg. Før det var hun kommunalsjef samfunn i Ringerike kommune, med ansvar for bærekraft, samfunnsutvikling og planprosesser i kommunen.

– Jeg er opptatt av samfunnsutvikling og har et stort engasjement for morgendagens eiendomsbransje. COWI er et ansvarlig og fremtidsrettet selskap, noe som er viktig for meg i valg av arbeidsgiver. Jeg ser på dette som en stor mulighet til å bli med på et sterkt lag hvor vi sammen skal tenke bærekraftig utvikling og nye løsninger for fremtiden, sier Gunn Edvardsen.

Ønsket retning

Gunn Edvardsen vil lede et nettverk bestående av utviklingssjefer, faglige- og digitale ledere. Hun forteller mer om hva hun tar med seg inn i rollen som utviklingsdirektør.

– Arbeidet med kommersiell eiendomsforvaltning og utvikling har gitt meg en god forståelse for bredden i næringen og de fremtidige utfordringene. Jeg har også fått inngående kompetanse innenfor Plan- og bygningsloven og andre lover og forskrifter. Dette mener jeg er relevant erfaring fordi myndighetskrav og offentlig rammeverk er viktige og nødvendige verktøy for å styre utvikling i ønsket bærekraftig retning.

Divisjonsdirektør Birgit Farstad Larsen supplerer:

– COWI jobber systematisk med å utvikle tjenester, prosesser og kompetanse som hjelper våre kunder og sluttbrukerne i riktig retning. Skal vi lykkes så må vi gi plass og retning til alle de kloke hodene våre, og her får Gunn og Erik sentrale rolle. Vi skal være en arbeidsplass for de som virkelig vil utvikle seg og gjøre en forskjell for fremtidens bygg og byer.

Ta kontakt

Birgit Farstad Larsen
Senior Vice President
Management Buildings/sustainable buildings, Norway

Tel: +47 991 04 158