COWI henter Håkon Iversen for å lede byutviklingssatsning på Sør- og Vestlandet

Global tenkning, urban politikk og byinnovasjon. Dette er noen av tingene urban designer Håkon Iversen har jobbet med for noen av Europas største byer. Nå vender han hjem til Bergen for å bygge Sør- og Vestlandets ledende byutviklingsmiljø i COWI.

I over 10 år har Håkon Iversen jobbet aktivt med smart og bærekraftig byutvikling over hele Europa. Sist på et større byutviklingsprosjekt i Romania, Cluj-Napoca, de to siste årene. Før det ledet han det EU-finansierte prosjektet CONNECTED - Things about future, cities and people, en kunnskapsdelingsplattform om byutvikling mellom Amsterdam, Bucuresti, Stockholm og Bergen.

Den 22. mai begynner han som markedsansvarlig og faglig leder for bærekraftig byutvikling ved COWIs bergenskontor.

Tverrfaglig byinnovasjon

Nå vil Iversen bruke alt sitt fokus og sin internasjonale erfaring til å sette preg på norske byer. Det gjelder ikke minst hans egen hjemby, Bergen. Og i COWI har han fått miljøet og mandatet han ønsket seg.

– En av mine styrker er å koble ulike fag inn i bystrategier. Det gjør at man på et tidligere tidspunkt avslører svakheter i planprogrammet og samtidig åpner mulighetsrommet for byinnovasjon. I COWI ser jeg et av verdens sterkeste miljøer innen byutvikling. Deres tverrfaglige bredde gir oss dessuten mulighet til å være involvert i – og holdes ansvarlige for – løsningene gjennom hele byutviklingsløpet: Fra visjon og plan til ferdig bygget, sier Iversen.

Gjennom NUDA har Iversen vært en pådriver for at norske byutviklere, eiendomsutviklere og politikere skal få lære av de beste i verden gjennom byutviklingskonferansen Nordic Urban Assembly.

Nye perspektiver for å løse fremtidens behov

Iversen har de siste årene vært ansatt ved et av verdens mest prestisjefylte miljøer innen urban design, David Lock Associates, og var også founding partner av deres nordiske divisjon.

Som markedssjef og faglig leder for bærekraftig byutvikling ved COWIs bergenskontor vil Håkon Iversen jobbe tett sammen med sine kolleger i Oslo. Her sammen med Janne Walker Ørka, leder for Bærekraftig byutvikling (til høyre), og Kathrine Strøm, utviklingssjef Bærekraftig Byutvikling (til venstre). Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim, COWI

– Håkons internasjonale erfaring er helt unik i norsk målestokk. Med seg i bagasjen har han ny kunnskap om hvordan teknologien endrer byene vi jobber, reiser og lever i. Dette er viktige perspektiver som eiendomsutviklere og byplanleggere må ta innover seg for at nye bydeler og bygg, samt ny infrastruktur, skal sikre seg den nødvendige fleksibiliteten som må til for å løse fremtidens behov, sier Janne Walker Ørka, leder for Bærekraftig byutvikling i COWI.

Tilfører viktige perspektiver

COWIs hovedsete på Vestlandet, ligger i Bergen. Der har selskapet vært involvert i en rekke prestisjeprosjekter i regionen. Blant disse er Nye Flesland, Bybanen, dobbeltspor på Bergen-Fløen, flytebro over Bjørnafjorden, Rogfast-tunnelen E39, Nytt Barne- og ungdomssykehus ved Haukeland, nytt kollektivtilbud i Bergens nord- og vestkorridor, Nye Laksevåg brygge, Håkonsvern og MediaCity Bergen.

– Vi er godt etablert i Bergen som teknisk rådgiver innen bygg-, trafikk- og infrastrukturprosjekter. Med Håkon på laget vil vi tilføre prosjektene viktige perspektiver som øker merverdien for våre kunder, for samfunnet og – ikke minst – for menneskene som bor her, sier Regionsjef Bjørn Instanes i COWI.

COWI har lokalkontorer over store deler av Vest- og Sørlandet, blant annet i Kristiansund, Førde, Voss, Bergen, Norheimsund, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.

Fakta om COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere. Selskapet har kompetanse i verdensklasse innen komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, vann og miljø, samt smart og bærekraftig byutvikling.

Bakgrunn Håkon Iversen

Håkon stiftet Nordic Urban Design Association (Nuda) i 2005 med den hensikt å fremme Urban Design som et yrke i Norge, og bringe oppmerksomhet til det unike sett av ferdigheter en urban designer kan tilføre byplanlegging og diskusjoner. Utdannet som designer og urban designer, har Håkon også mye erfaring med arbeid i politiske miljøer. Han er Founding Partner i David Lock Associates Nordic, et datterselskap av David Lock Associates Storbritannia.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057