Harald Kristoffer Hanssen er ny prosjektdirektør i COWI

18.01.2022

Hanssen kommer fra tilsvarende stilling i SWECO og vil gå inn i divisjon Bygninger. – Du kommer langt hvis du har den rette strategien, stiller de rette spørsmålene og utviser tillit til de rundt deg.

Hanssen har over 30 års erfaring og har jobbet i selskaper som SWECO, Rambøll og AF-gruppen. I tillegg til lang erfaring innen bygninger, finner vi større infrastrukturprosjekter som InterCity Dovrebanen, E6 Arnkvern – Moelv, E39 Mandal – Lyngdal, ombygging av Narvik stasjon og Økern sentrum i portfolioen til Hanssen.

– Jeg er veldig glad for å få Harald til lederteamet i divisjon Bygninger. Han har en solid kompetanse og erfaring innen prosjektledelse, og det er tydelig for meg at han virkelig brenner for å utvikle prosjektledelse, gjennomføringsmodeller og medarbeidere. Alt dette basert på, og i samarbeid med, våre kunder og markedet. Det er i prosjektene at verdier skapes og som rådgivere har vi en fantastisk mulighet til å legge premisser for effektive prosesser og bærekraftige løsninger som tilfredsstiller byggherre og sluttbrukernes behov. Med Harald får vi en samlende kraft til å drive utviklingen i COWI videre! Sier Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for avdeling Bygninger i COWI.

Hanssen tiltrådte stillingen 3. januar og har begynt å brette opp ermene.

– Sammen med de ansatte blir det min oppgave å innarbeide vår visjon og våre verdier i gjennomføringen av våre prosjekter. Jeg vil også legge til rette for å videreutvikle talentene, fremsnakke dem når anledningen byr seg, og åpne opp for dem som ønsker en karriere hos oss.

Han forteller mer om hvorfor han ønsket seg til COWI:

– Stillingen var umulig å takke nei til. COWI har verdier og løfteevne som bidrar til å skape et bedre samfunn, og når en får muligheten til å reise sammen med alle de fantastiske medarbeiderne, gir det meg voldsom energi. Folk i bransjen kjenner meg som en som er åpen for nye innspill og med et blikk for muligheter.

Innslag av begeistring

Spredningen i kompetanse mellom bygninger og samferdsel, og arbeidet med store kunder som prosjektleder, gjør at Hanssen bringer med seg verdifull erfaring og et stort nettverk inn i selskapet.

– Gjennom verdibaserte kontrakter og struktur på gjennomføringen, bidrar vi til at våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere tar bevisste valg som skaper gevinster og utvikling. Du kommer veldig langt hvis du har den rette strategien, stiller de rette spørsmålene og utviser tillit til dem rundt deg, sier Hanssen og legger til:

– Og etter mer enn 30 år med linjeledelse, prosjekter og innovasjon, tror jeg at en kommer enda mye lenger hvis en bidrar til innslag av begeistring!

Yngre talenter

Hanssen ser også utfordringer for den rådgivende ingeniørbransjen og for lederrollen i dag.

– I dag er det alt for vanskelig for yngre talenter å slippe til i sentrale roller i store offentlige konkurranser. Alt for få kvinner og personer med minoritetsbakgrunn er en del av bransjen. Jeg tror økt mangfold vil åpne opp for kreativitet og løsninger innenfor bærekraft vi ikke besitter i dag, og at vi gjennom dette skaper merverdier i tråd med samfunnets behov.

– Gjennom utvikling av egne ansatte, både innen- og utenlands, vil en oppnå økt medarbeiderlojalitet. Utvikling av egne ansatte er veldig viktig for bransjen og COWI. Også gjennom utestasjonering, der det er mulig, vil vi legge til rette for erfaringsoverføring og videreutvikling av beste praksis. Vi skal være først med det siste innen utvikling av egne ansatte, løsninger og bærekraft, avslutter Hanssen.

Ta kontakt

Birgit Farstad Larsen
Senior Vice President
Management Buildings/sustainable buildings, Norway

Tel: +47 991 04 158