Innovativ sommer for COWItry-studenter

Sommerstudentene i COWI brukte 30 prosent av tiden sin på innovasjonsprosjekter. – Det er viktig å forankre betydningen av innovasjon og utvikling tidlig i karrieren, sier Birgit Farstad Larsen, utviklingsdirektør i COWI.

Over åtte uker fikk 18 studenter i COWIs sommerjobbprogram, COWI TRY, testet hverdagen som rådgivende ingeniører. I tillegg til å få praktisk prosjekteringserfaring i prosjekter, fikk studentene undersøke potensialet og utvikle konsepter for hvordan virtual reality, Internet of Things (IoT), Big Data og Microsofts eget samhandlingsverktøy Surface Hub, kan øke kvaliteten på fremtidens løsninger.

30 prosent av tiden i sommerjobbprogrammet var dedikert til innovasjonsprosjektet, som ble presentert for den norske ledergruppen og rundt 40 andre ledere i Norge og Danmark.

Lagde egen matrise for Big data

Ingrid Elise Johansen studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU med spesialisering innen VA-teknikk. Hun deltok i prosjektgruppen som undersøkte Big Datas betydning for rådgiverbransjen.

- Vi startet med blanke ark. Ingen av oss hadde mye kunnskap om IoT og Big Data fra før. Derfor startet vi med research og analyser. Videre utviklet vi en egen matrise for å identifisere områder der det er nærliggende for COWI å innovere innen IoT og big data, forteller Ingrid Elise Johansen.

Innen 2020 antar man at rundt 50 milliarder enheter vil være koblet opp mot internett. Innen den tid tror man gjerne det vil gjelde alt fra gatelys, heiser og trafikksystemer, til vannledninger, biler og produksjonsanlegg, har én eller flere sensorer som kommuniserer med et system som analyserer, rapporterer og «reparerer» fortløpende basert på historiske og sanntidsdata.

- Vi ser at spesielt innenfor automasjon er det et stort potensiale for å bruke sensorer og big data, for eksempel innen industrien. Med smart bruk av dette vil man oppdage feil tidlig eller før de forekommer - og optimalisere prosesser og energibruk, sier Ingrid Elise Johansen.

Stor omstilling i bransjen

Rådgiverbransjen er inne i en stor omstilling, der digitalisering og teknologisk utvikling utfordrer tradisjonelle arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Birgit Farstad Larsen, utviklingsdirektør i COWI, har fulgt studentene gjennom sommeren, og forteller at det er viktig å tilrettelegge for at de nyutdannede får praktisk erfaring fra hvordan dette vil påvirke deres egen arbeidshverdag.

- Da er det viktig å tilrettelegge for ideutvikling, støtte opp om nytenking og gi rom for å innovere. Vi mener at dette mindsettet er viktig å forankre på et så tidlig tidspunkt i karrieren som mulig, sier Farstad Larsen.

COWI har allerede ansatt tre av sommerstudentene, mens én skal jobbe videre med COWI på sin mastergrad og en annen på Bacheloroppgaven.

- Jeg er imponert over det studentene presenterte. De har en intuitiv forståelse av teknologiens potensiale og viser også at de forstår bransjen de skal inn i om få år. Gjennom innovasjonsprosjektet har de hjulpet oss med å identifisere noen muligheter som i fremtiden vil forbedre prosessene og øke verdien for kundene våre, sier Farstad Larsen.

Mindre risiko og tidsklemme med VR

Den tredje gruppen tok et dypdykk i den virtuelle verdenen for å identifisere hvilket potensial som ligger i mer utstrakt bruk av Virtual Reality.

De foretok en intern spørreundersøkelse på et utvalg av COWIs medarbeidere, som viste at 65 prosent mener at teknologien kunne ha forbedret arbeidet deres. De pekte særlig på to områder som de mener ville hatt nytte av mer bruk av VR, hvor den ene var universell utforming.

- Man får en mye større forståelse for brukerne av bygg og offentlige rom, samtidig som det vil gi mer realistiske medvirkningsprosesser. Vi kan legge på filtre som viser hvordan prosjektet er for mennesker med nedsatt syn, og vi får en mye bedre forståelse av hvordan rom oppleves for f. eks mennesker i rullestol. Vi kan også endre høyden til perspektivet for å få et bedre innblikk i hvordan barn opplever rom, sier Shehroz Shirazi.

Videre brukte de feltundersøkelser som et eksempel der VR kan redusere både risiko og tidsbruk.

- Vi tok kontakt med en prosjektgruppe hos COWI som hadde arbeidet med en grotte i Montenegro. De filmer fra før alle sine oppdrag med 360-graders kamera, så her handler det om å ta i bruk teknologien på nye måter. Med VR kan de planlegge neste inspeksjon bedre i forkant, og dermed redusere risiko og tid brukt i felt, sier Shehroz Shirazi.

Samarbeid på tvers av fag og landegrenser

Startskuddet for sommerstudentprogrammet COWItry gikk 27.juni. Studentene kom fra en svært variert bakgrunn: Fra energifysikk, VA-teknikk og termisk energi til BIM, bygningsdesign og jus.

- Tett samarbeid på tvers av fag og landegrenser er noe av COWIs styrker. Tidligere har COWItry kun vært gjennomført i Norge. I år videreutviklet vi programmet for å få et mer internasjonalt tilsnitt, der vårt globale hovedkontor i Danmark var med for første gang, forteller Farstad Larsen.

Studentene var fordelt på syv kontorlokasjoner: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Trondheim, Lyngby, Aalborg og Aarhus.

- Jobbet like effektivt som ansikt til ansikt

Microsofts flaggskip Surface Hub er en 84 tommers interaktiv samhandlingsskjerm. Siden studentene var lokalisert i Oslo og Lyngby, ble Surface Hub’en – som var den siste gruppens innovasjonsprosjektet – også et prosjektverktøy.

- Vi jobbet samtidig i programmer på "hver vår side av skjermen". Oppdateringene foregikk i sanntid, og vi kunne tegne og kommentere rett i applikasjonene og dokumentene, forteller Sindre Tollan Sørensen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057