COWI vinner stort jernbanestasjonsprosjekt i Riga

Sammen med det danske arkitektkontoret PLH har COWI vunnet en internasjonal arkitektkonkurranse for utviklingen av sentralbanestasjonen og det omkringliggende byrommet i den latviske hovedstaden Riga.

08.03.2017

Det nye stasjonsbygget i Riga vil bli et landemerke for byen, med slående kurver som minner om buede bregneblader.

Målet er å skape et ikonisk stasjonsbygg og gi byen en sterk visuell identitet, forklarer prosjektsjef Jakob Christensen i COWI.

– Prosjektet vil knytte byen sammen og prioritere offentlig transport, fotgjengere og syklister for å skape en mer bærekraftig by, tilføyer han.

COWI vant den internasjonale designkonkurransen for utviklingen av Riga sentralstasjon og byrom i tett samarbeid med arkitektkontoret PLH.

Ikonisk inngang til Riga

Et hovedelement i prosjektet er rivingen av fyllingen som går fra elven til jernbanestasjonen. Dette vil gjenopprette forbindelsen mellom byens sentrale markedstorg og byrom og den UNESCO-vernede bykjernen.

Både PLH Arkitekter og COWI er svært erfarne innen infrastruktur, trafikk og byutviklingsprosjekter. I et tett samarbeid leder PLH det arkitektoniske designet bak ombyggingen av jernbanestasjonen, mens COWI leder en rekke oppgaver knyttet til brudesign, byplanlegging, landskapsarkitektur, trafikkplanlegging, konstruksjonsprinsipper, jernbaneteknikk, byggeøkonomi og definisjon av prosjektfaser.

– Rail Baltica-prosjektet er et spennende, tverrfaglig prosjekt hvor arkitektur og teknisk kunnskap møtes. Ikke bare har prosjektet potensial til å bli en ikonisk, praktfull og viktig inngang til Riga – det kan også fungere som en motor for fremtidig utvikling av byen, sier Christensen.

FAKTA om prosjektet

Riga sentralstasjon hører til Rail Baltica-prosjektet, som omfatter å bygge en jernbaneforbindelse gjennom de baltiske landene, fra den polske/litauiske grensen i sør til Tallinn i nord.

Arkitektkonkurransen ble arrangert av European Railroad Lines, som er den latviske partneren i hele Rail Baltica-prosjektet.

Konkurransen har som formål å bygge ut sentralstasjonen og omgivelsene, og prosjektere den nye Rail Baltica-jernbanebrua over Daugava-elven. I tillegg til stasjonsbygget vil to ny jernbanespor gå over en ny bru som også vil romme gang- og sykkelveger.

Den 22. mars vil COWI og PLH offisielt bli kunngjort som vinnerne av konkurransen under en seremoni i Riga, og de forhandler akkurat nå med European Railroad Lines om rådgiverens rolle i den videre prosessen.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018