Kamilla skrev årets VA-bachelor

16.12.2020

Prisen for årets beste bachelor-oppgave innen vann- og miljøteknikk gikk til NTNU-studentene Kamilla Tronhuus Hannasvik og Linn Lodgaard for deres oppgave om overvannstiltak i Hommelvik.

Under et digitalt Teams-arrangement ble prisen for årets beste bacheloroppgave denne uken delt ut av RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk. Årets pris gikk til Kamilla Tronhuus Hannasvik og Linn Lodgaard ved NTNU for oppgaven «Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik». I tillegg fikk de Næringslivsringen sin pris for beste bachelor på bygg. Oppgaven er utarbeidet med Rolf Edvard Petersen ved NTNU som veileder, og er skrevet for Structor i Trondheim og Malvik kommune.

Kamilla Tronhuus Hannasvik jobber til daglig som VA-planlegger hos COWIs kontor i Trondheim, mens Linn Lodgaard jobber i Asplan Viak.

– Det var jo stas, vi jobba jo hardt med oppgaven. Da er det gøy med anerkjennelse. Så dette var et lyspunkt i 2020, året ble ikke så verst likevel, sier Kamilla Tronhuus Hannasvik.

Overvannsproblemer på rådhuset

Hun forteller at de fikk tildelt oppgaven fra Malvik kommune. Kommunen har hatt overvannsproblematikk med tilbakeslag av avløpsvann blant annet i Rådhuset. De ønsket derfor at noen bachelorstudenter skulle se på utfordringen.

– Vi fikk overvannskart fra kommunen og simulerte en regnhendelse med klimapåslag for å se hvor ille det kan bli. Når det var problemer allerede i 2012 kan det få store konsekvenser slik utviklingen er ventet. Vi fant flere områder der det var dårlig kapasitet, særlig i utslippsledningen. Vi måtte følge hele nettet, og konkluderte med at de må utvide kapasiteten på utslippsledningen. En ekstra utfordring er at det går jernbane der, så for å lykkes med dette må de bygge under jernbanenettet. Det er en krevende løsning og det var kanskje ikke akkurat det Malvik ønsket å høre, forteller Tronhuus Hannasvik.

Bildet viser fra venstre Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik og ovenifra og ned Kristian Ohr, Svein Erik Bakken og veileder Rolf E Petersen.

 

De så også litt på lokal overvannshåndtering gjennom infiltrasjon og naturlig overvannshåndtering.

– Det er jo både i vinden og gode løsninger, men det var ikke like enkelt å modellere i modellen. Vi kom også frem til at kapasiteten er såpass presset at ledningen uansett bør bygges ut.

I begrunnelsen for utdelingen av prisen står det: «Studentene har gjennomført et godt teoretisk og praktisk arbeid for å avdekke og løse problemområder i overvannssystemet i Hommelvik. Oppgaven viser god kunnskap innenfor mange temaer som modellering av ledningssystem, analyse av resultater, vurdering av ulike tiltak for forbedring, prognose/simulering av tiltak, kalkyle, detaljprosjektering og anbudsbeskrivelse.»

Skal fremme talenter i bransjen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler årlig ut pris for både beste BSc og MSc oppgave innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Prisen for beste BSc-oppgave kan tildeles studenter ved norske høgskoler som underviser i vann og miljøteknikk.

Det legges spesiell vekt på at oppgaven viser en god forståelse og anvendelse av ingeniørfaglig kompetanse innen fagområdet. Hensikten med prisen er, foruten å fremme talentene i bransjen, å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie. Med prisen følger et diplom og kr 10.000,-.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057