Ny løsning for klimasikring av større bygninger

Risikoen for flere oversvømmelser på grunn av klimaendringer har fått flere av landets kommuner til å etterspørre nye løsninger for håndtering av voksende vannmasser. COWI og Grundfos har nettopp utviklet en bypass-pumpebrønn til formålet.

04.05.2017

En nyutviklet bypass-pumpebrønn skal være med på å beskytte større bygninger og bedrifter mot oversvømmelser og dermed imøtekomme et voksende behov hos kommuner og bedrifter for klimasikring.

– En bypass-pumpebrønn er et økonomisk og plassbesparende alternativ til regnvannbasseng, som det er kommet flere og flere av i takt med de stadig hyppigere skybruddene. Spesielt i byene gir bassengene utfordringer fordi de krever plass som ikke er der, sier prosjektleder Jesper Valentin Nielsen fra COWI.

Ved skybrudd trer den nyutviklede pumpebrønnen i aksjon og sikrer både mot vann i kjelleren og tilbakeløp fra kloakknettet. Det gir nye muligheter for sikring av for eksempel større bedrifter, skoler og bygårder i tettbygde strøk uten avbrudd i vannforsyningen, og inntil videre er løsningen implementert på en skole og en datasentral i København.

Fra 2–3 liter til 120 liter i sekundet

Inspirasjonen til pumpen er hentet fra lignende løsninger til eneboliger, som kombinerer høyvannslukker og en brønn, hvor regnvannet under trykk blir pumpet ut i kloakksystemet fra. Det betyr at man ikke trenger å stenge vannet etter en eventuell oversvømmelse, og at driften av skoler, bedrifter og for eksempel bygårder i høyere grad vil kunne fortsette upåvirket i forbindelse med skybrudd.

Men der eneboligmodellen typisk bare kan håndtere 2–3 liter i sekundet, kan den nyutviklede pumpebrønnen takle ca. 120 liter vann i sekundet.
–I prinsippet har vi utviklet en løsning som kan utvides til å håndtere enda større vannmengder, hvis det er relevant. Pumpebrønnen kan virke som en relativt dyr løsning, men ikke når man ser det i forhold til kostnadene ved de skadene som gjentatte oversvømmelser på blant annet Lergravparkens skole på Amager har forårsaket, sier Jesper Valentin Nielsen.

Beregninger av skybruddets atferd

Løsningen krever ganske presis informasjon om de mengdene brønnen og pumpene skal kunne håndtere. Det forutsetter kunnskap om forholdene på stedet, og om hvordan skybruddet utvikler seg, forklarer Klaus Gerhard Hansen fra Grundfos:

– Her har COWI vært en sterk samarbeidspartner fordi de ikke bare har ekspertisen i bygningsmessig oversvømmelsessikring, men også er i stand til å beregne hvordan og hvor mye et skybrudd vil utvikle seg på det enkelte sted, sier han.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018