Foto: Nordic office of Architecture

Konkurransen om Regjeringskvartalet er avgjort – nå begynner jobben

Nå er det avgjort: Teamet bak Adapt har fått æren av å forme det nye Regjeringskvartalet.

Adapt ble før sommeren plukket ut som ett av to konsepter som gikk videre i konkurransen om regjeringskvartalet. Sensommeren og høsten har vært preget av tette leveranser og forhandlinger og i dag annonserte Statsbygg at Team Urbis blir tildelt kontrakten: «Adapt er juryens favoritt, og Team Urbis scorer best på oppgaveforståelse og nøkkelpersonell. Det forklarer vårt valg.»

- Dette er trolig det største og viktigste samfunnsoppdraget man kan få som arkitekter og rådgivere. Vi er stolte over å lede et sterkt, tverrfaglig team i denne oppgaven. Det er et historisk oppdrag vi tar fatt på med største alvor, sier Gudmund Stokke, ledende partner og fagansvarlig i Nordic Office of Architecture.

Prosjektgruppen bak Adapt består av Nordic — Office of Architecture med Haptic Architects i samarbeid med COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, SLA og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Asplan Viak og underleverandører Scenario, NIKU og Norsam.

Vakker, verdig, vennlig og varig

Regjeringskvartalet skal være Norges fremste beslutningsmaskin: En effektiv, velfungerende, kompakt og attraktiv arbeidsplass. Samtidig skal den føles som en naturlig forlengelse av byen – et sted hvor byens innbyggere har lyst til å være, med nye byrom, parker, besøkssenter og caféer.

- Vi har utviklet Adapt ut ifra ordene vakker, verdig, vennlig og varig. Vi ønsket å designe regjeringskvartalet et attraktivt område for folk å reise til, som formidler norske verdier som åpenhet, og som en god og inkluderende arbeidsplass. I tillegg er det viktig at løsningene tåler tidens tann, forteller Stokke.

I juryens rapport sto følgende: «Adapt svarer på en overbevisende måte på alle kriteriene for bedømmelse. Spesielt må fremheves hvordan kontorbyggene i Grubbegata og på Einar Gerhardsens plass kan tilpasses og artikuleres til et variert og vennlig gaterom.»

Fakta om det nye Regjeringskvartalet

  • Regjeringskvartalet er planlagt ved ferdigstilling å bestå av 7 bygg med til sammen 4.500 arbeidsplasser.
  • Det nye signalbygget, A-blokken, fremheves spesielt av juryen. «Dette spesielle bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende og tidsmessig uttrykk.» Byggningen er skråskjært for å sikre sol i parken, samtidig som den demper vind fra nord.
  • Bygningene vil få flerfunksjonelle grønne tak som sammen med de nye byrommene og parken bidrar til økt naturmangfold i bykjernen.
  • Gater og byrom blir åpne og lett tilgjengelige for gjennomfart og for opphold 24 - 7.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057