Havneprosjektet Kildn vil bli integrert i landskapet i Eidsvika på Askøy. Illustrasjon: Rask Enterprises/ COWI

Lanserte visjon om verdens første nullutslippshavn

20.05.2020

Verdens første nullutslippshavn kan stå klar allerede i 2026. Målet er at den nye havnen, Kildn, utenfor Bergen blir selvforsynt med fornybar energi og skal skape hundrevis av nye, grønne arbeidsplasser. Visjonen er utviklet av COWI.

Visjonen ble for første gang lansert for formannskapet på Askøy, samt en digital lanseringssending fra Grieghallen i Bergen tirsdag 19. mai. Filip Rygg, daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet Rexir Holding, har fått i oppgave å videreutvikle prosjektet.

‒ Målet er å bygge verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk i Eidsvika på Askøy, utenfor Bergen. Havnen blir den første av sitt slag, og vil fungere som snuhavn for cruiseskip, samt hjemmehavn for fjordturisme og for den regionale blå bybanen. Nå ser vi frem til gode diskusjoner om hvordan visjonen kan bli virkelighet, sier Filip Rygg, daglig leder i Rexir Holding.

Teamet fra COWI har bidratt med faglige innspill på alt fra veg- og transport, bru, tunnel og marine konstruksjoner, geologi, bygningsfysikk, miljø og natur, sikkerhet og beredskap, energiløsninger, elektro, smarte bygg, samfunnsplanlegging, urban design, arkitektur, eiendomsutvikling, havnekompetanse, samt politikk og kommunikasjon. Visjonsprosjektet har vært ledet av markeds-og utviklingssjef Håkon Iversen i COWI.

‒ Sammen har vi utviklet et banebrytende visjonsprosjekt, som virkelig spiller på hele bredden i COWIs spisskompetanse knyttet til fremtidsrettet grønn og bærekraftig utvikling. Havnen vil by på mange nye arbeidsplasser, grønn og smart teknologi, og vil bli et viktig knutepunkt i Bergensregionen. Jeg er utrolig stolt over det vi legger frem i dag, sier Iversen.

Fire forskjellige fornybare energikilder er tiltenkt Kildn: 

 1. Termisk energi hentet fra 100 meters dyp i sjøen som sørger for å dekke kjølebehovet ved å varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på anlegget.
 2. Solcellepaneler som dekker ca. 23.000m2 av takets flate vil dekke et betydelig energibehov i anlegget.
 3. Batterilagring i fjell som sørger for supplerende effekt til landstrøm. Det bidrar til å redusere behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.
 4. Saltvannpumpekraftverk hvor energi benyttes til å pumpe vann opp i store høyder når en kan bruke effekt og energi, for så å slippe vannet ut gjennom en turbin når en har behov for effekt og energi. Samme prinsipp som for batteri, og vil også bygges inne i fjell.

Les mer om visjonsarbeidet på Kildn.com


Se lanseringspresentasjonen her:

Heies frem av reiselivsnæringen

Prosjektet får full støtte fra reiselivsgiganten Fjord Tours Group i Bergensregionen:

― Jeg må si jeg er utrolig imponert. Tenk å få et så spennende, stort og banebrytende prosjekt inn i Bergen, på Vestlandet og i Norge, for den saks skyld. Jeg har virkelig troen på dette her, sier Kristian Jørgensen, adm.dir. i Fjord Tours Group etter å ha fått presentert visjonen.

Se intervjuet med Kristian Jørgensen her.

Nullutslippshavnen er et direkte svar på politiske føringer og ønsket politikk

Oppgaven har bestått av å visualisere, konseptualisere og realitetsbehandle kundens visjon om en ny snuhavn for cruiseskip og hjemmehavn for hurtigrutebåter på Vestlandet. Dette har resultert i en visjonsstudie der de overordnede perspektivene etablerer et nytt fremtidsbilde for ny havn. 

 

‒ Visjonen er et direkte svar på nullutslippshavnene de nasjonale og internasjonale politiske føringer etterspør. COWI har tegnet forslag til ny kompakt og smart havn der grunnlaget for mobilitet i regionen er lagt til sjøen. Visjonen viser innovative løsninger, konsepter og prinsipper som ikke har blitt tilegnet havner tidligere. Neste steg er å få klarsignal for oppstart av en reguleringsprosess, sier Iversen.

Havnedirektøren: - Visjonært og spennende

Havnedirektør Johnny Breivik deltok på lanseringen for å kommentere på visjonsplanene som ble presentert. 

‒ Jeg synes jo dere har lansert et spennende og visjonært prosjekt i dag. Det er lett å la seg begeistre av de plansjene og planene som blir lansert. Spesielt tenker jeg at fokuset på bærekraft og nullutslippsløsninger gjør det interessant.

Se intervjuet med direktøren for Bergen Havn.

Bidrar til grønn omstilling og arbeidsplasser

Politikere og mediene har omfavnet prosjektet. 

- Dette er et spennende prosjekt som kan bidra til grønn omstilling og masse arbeidsplasser. Jeg ble begeistret. Jeg er glad for at de sier at de ønsker en lokal forankring. Jeg tror det er viktig. Jeg merker meg også at prosjektet krysser av på mange bærekraftsmål. Det er et utrolig spennende prosjekt, sier Siv Høgtun, ordfører i Askøy kommune

Noen presseklipp fra lanseringen:

Se nyhetsinnslaget om prosjektet på Vestlandsrevyen på NRK

Om havnen:

 • Samlet areal grunnflate kaifundament på 95 000m2 og offentlig tilgjengelige plasser på 55 000m2 
 • Kapasitet til å motta nærmere 20 000 cruiseturister daglig.
 • Produserer, lagrer og distribuerer egen energi ved hjelp av utbygging av solceller, batteriteknologi til lagring og termisk energi hentet fra 100 meter havdyp.
 • Energiløsningene vil sørge for nok effekt til landstrøm og lademuligheter for sjøgående transport.
 • Vil bestå av hotell, kafeer, restauranter og servicefunksjoner knyttet til sjøfart og energisektor.
 • Initiativtaker til prosjektet er Tertnes Holding AS, og eiendommen vil bli videre utviklet av eiendomsselskapet Rexir Holding.
 • COWI har utviklet visjonsstudiet Kildn
 • Prosjektet finansieres gjennom en partnerskapsmodell mellom aktørene. 
 • EY jobber med å utvikle ulike forretningsmodeller for prosjektet.
 

Ta kontakt

Freddy Håkon Iversen
Markedsansvarlig byutvikling
Buildings South West, Norway

Tel: +47 92048768