Londons nye energimotorveg er åpen

19.02.2018

Londons nye energimotorveg, London Power Tunnels, har offisielt åpnet. Prosjektet til en verdi av 1 milliard pund, hvor den engelske hovedstadens elektrisitetssystem skal kobles om, innebar å skape et nytt nettverk bestående av 32 kilometer med tunneler for å føre over 200 kilometer med høyspentkabler gjennom London.

London Power Tunnels er det mest betydelige tilskuddet til Londons elektrisitetssystem siden 60-tallet og sikrer at hovedstaden, og de som bor der, har den nødvendige elektrisiteten til å møte utfordringene i det 21. århundre.

Damian McGirr, prosjektleder fra COWI, var på åpningsseremonien og så HKH Prinsen av Wales trykke på knappen for offisielt å åpne strømtunnelene.

– Jeg kan fortsatt huske den rette linjen på et kart mellom Hackney og Willesden med den enkle beskjeden å finne en rute! Det er stort å se at prosjektet er brakt vel i havn og satt i drift vel 10 år etter at vi startet. Jeg er svært stolt av arbeidet teamet vårt har utført, og rollen vi spilte i prosjektet.

Foreslått rute minimerte risikoen

COWI utførte mulighetsstudier for forskjellige kabeltunnelruter i London og utarbeidet deretter referansedesign og anbudsdokumentasjon for de foretrukne rutene. Dette omfattet en omfattende bakkeundersøkelse beregnet på å gi detaljert informasjon om bakkeforholdene.

I samarbeid med Thames Water, London Underground, Network Rail, lokale myndigheter og det britiske miljødirektoratet minimerte COWIs foreslåtte rute dybden eksponeringen for tredjepartsrisiko ved å maksimere klaringen til andre ressurser.

En annen viktig beslutning var å legge de nye kablene i underjordiske tunneler som forhindret store inngrep i byens gatebilde. Under byggingen brukte arbeiderne dessuten elbiler over bakken og sykler i tunnelene i tunnelene for å redusere trafikkutslipp. 

COWI utarbeidet også miljørapporter om akviferforurensning, lastebilbevegelser, støy og kassering av utgravd materiale.

HKH Prinsen av Wales ikledte seg verneutstyr og tok en tur langs Londons nye energimotorveg før han trykket på knappen for offisielt å åpne London Power Tunnels.

Ta kontakt

Damian McGirr
Director
Tunnel, United Kingdom

Tel: +44 207 9407600