Lukker rekordår og synliggjør egne utslipp

25.05.2022

Regnskapsåret 2021 ble lukket med rekordgode tall. For første gang rapporterer også selskapet på bærekraft, for å synliggjøre reisen mot målet om karbonnøytralitet i 2050.

COWI hadde en omsetning på rekordhøye 2021 MNOK, et driftsresultat på 126 MNOK og en margin på 6,2 prosent i 2021, til tross for et år preget av pandemi.

– Vi har siden 2017 hatt en meget positiv utvikling med jevnt bedrede resultater år etter år. Vi har tatt organisatoriske grep for å bedre lønnsomheten og vi ser nå en organisasjon som er godt forberedt på å ta nye markedsandeler, sier Marius Weydahl Berg.

Last ned årsrapporten her.

Også antall ansatte fortsetter også å øke. Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 1297 årsverk i Norge. Samtidig er attraktiviteten styrket, blant erfarne så vel som studenter, både hos Karrierebarometeret og Universum.

Selskapet lukket regnskapet med en høy ordrereserve. Dette er noen av de strategisk viktige prosjektene de har vunnet gjennom regnskapsåret 2021:

  • Landstrøm for Oslo Havn
  • Borg CO₂ – konsept for karbonfangst og lagring
  • Havvindprosjektet Empire Wind for Equinor
  • Nye Sjukehuset Nordmøre- og Romsdal
  • E39 Stord-Os for Statens Vegvesen og E6 Moelv-Roterud for Nye Veier

Tok bærekraftig sats i 2021

I 2021 lanserte COWI sin nye visjon "Together, we shape a sustainable and livable world". I 2022 fulgte de opp med en ny strategi, Future-Now, som forpliktet seg til å kun ha prosjekter i porteføljen som dytter verden i en mer bærekraftig retning innen tre til fem år. Samtidig sa selskapet nei til alle nye prosjekter innen fossile brennstoff.

Allerede før den nye strategien var på plass, tok selskapets bærekraftssatsing fart.

– Vi har ambisiøse kunder som søker grønnere løsninger, og vi ønsker samarbeid med de som har det samme verdisettet som oss. Det er særlig gledelig å se at vi har vunnet så mange oppdrag som er med å dytte verden i en mer bærekraftig retning det siste året, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI.

Hovedfunn for bærekraft

Bærekraft er en integrert del av både visjonen og forretningsmodellen til COWI. Selskapet jobber med dette langs to dimensjoner: Å kutte utslipp i eget hus og å kutte utslipp gjennom prosjektene våre. Med 2008 som basis, har COWI som mål å redusere selskapets direkte og indirekte utslipp med 70 prosent innen 2030. Videre, skal selskapet bli karbonnøytralt innen 2050.

Grunnet pandemi og lav tilstedeværelse på kontoret, er det vanskelig å sammenligne tallene for 2021 med tidligere år. COWIs globale CO2-utslipp endte på 11.013 tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Til sammenligning var tallet i 2020 på 10.558 tonn, og på 61.240 tonn i basisåret 2008.

Vi bruker tall fra 2008 som basis for målingene i det grønne regnskapet. Her er noen av hovedfunnene knyttet til utslippskutt i eget hus.

Siden 2008 er:

  • Utslipp knyttet til forretningsreiser redusert med 46 prosent.
  • Utslipp knyttet til energiforbruk redusert med 95 prosent.
  • Utslipp knyttet til medarbeidernes pendling redusert med 14 prosent.
  • Utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester redusert med 61 prosent.
  • Utslipp knyttet til avfallshåndtering redusert med 100 prosent.

Ta kontakt

Marius Weydahl Berg
Executive Vice President
Management, Norway