Miljøsertifiserer seilforeninger: – Seiling er ikke uten miljøpåvirkning

18.09.2020

Sammen med Norges Seilforbund skal COWI arbeide for at seilforeninger kan miljøsertifiseres. Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond.

– Som aktive brukere av sjøen tror jeg de aller fleste seilere nå har skjønt hvor viktig det er å ta vare på havet, sier Thomas Nilsson fra Norges Seilforbund (NSF).

Han er blant medlemmene i NSF som det siste året har jobbet med å utforme en miljøsertifiseringsordning for norske seilforeninger. Sammen med COWI, har NSF fått støtte fra Handelens Miljøfond til å legge en plan for hvordan seiling i norske farvann kan gjøres mer i pakt med naturen.

Med sine 24 000 medlemmer, er ikke Norges Seilforbund uten påvirkningskraft. Dersom flere foreninger forplikter seg til å ta grep, kan effekten bli stor.

Thomas Nilsson fra Norges Seilforbund (NSF) under strandrydding.  Foto: Trond R. Teigen/ Norges Seilforbund


– Seilforeninger kan påvirke ved at de driver virksomheten sin på en miljøvennlig måte, og ved at de bidrar til å gjøre den oppvoksende generasjonen kunnskapsrike nok til å jobbe aktivt mot marin forsøpling. Vi må redusere bruken av unødvendig plast og forhindre at plast kommer på avveie i naturen, sier Nilsson.

Seiler med særkompetanse

Stein B Olsen, prosjektleder fra COWI, er selv en aktiv regattaseiler. På sine turer til sjøs, har han ofte sett konsekvensene av den marine forsøplingen.

– Dette er ting som må komme. Noe av det beste med seiling er å komme i land på en øde holme i havgapet, det er sterke naturopplevelser. Men når du kommer i land, finner død fugl på stranda og ser plastartikler i magene deres, da forstår man alvoret, sier Olsen.

Fra fugleføde til mikroplast

Stein B Olsen beskriver marin forsøpling som en av de største truslene det marine miljøet vårt står overfor i dag.

– Vi har kommet et stykke på vei i bevisstheten. På 70- og 80-tallet var det for eksempel ikke uvanlig å tømme alt avfall rett i havet når man var ute med båt. Ofte var forsøplingen mye større enheter.

I dag består derimot den marine forsøplingen i større grad av hverdagsprodukter, plastposer og emballasje, tannkremtuber og q-tips – mindre artikler, forteller Olsen.

– Alt dette vil langsomt brytes ned i mindre og mindre biter. Når bitene er små nok, vil det bli oppfattet som føde for fisk og fugl, og deler av plasten blir tatt opp i næringskjeden. De enda mindre bitene kaller vi mikroplast.

Sistnevnte er en utfordring vi ennå ikke vet nok om.

– Det er en tankevekker når vi ser hvor store mengder plast som er i havet i dag. Vi vet enda for lite om den totale effekten dette vil ha for mennesker og dyr. Det som er sikkert er at vi trenger forskning, kunnskap og tiltak for å redusere plastmengdene.

ikke uten miljøpåvirkning – selv med vind i seilene

Han tror svært mange seilere i utgangspunktet er engasjerte i å ta vare på det marine miljøet. Og selv om en seilbåt bruker mindre drivstoff enn ordinære motorbåter, har de likevel en vei å gå.

– Selv om seiling i hovedsak drives av vind og til tross for at de strømlinjeformede skrogene minimerer drivstofforbruket, så er ikke seiling uten miljøpåvirkning. Fibrene i seilduker er lite nedbrytbare, miljøgifter i bunnstoff har vært en utfordring i mange tiår og man må sørge for at foreningene har gode avfallshåndteringsløsninger. I tillegg er det viktig å insentivere til at aktive seilere velger bærekraftige reisemåter når de skal til havna. Dette er blant noen av tiltakene vi vil se på i en sertifiseringsordning, forteller Stein B Olsen.

De ønsker å lage en sertifiseringsprosess som baserer seg på foreningenes egne innspill, og som ikke gjør det for komplisert for foreningene å følge opp målene sine underveis.

– Ved å ha en enkel form for miljøsertifisering settes alt i et gjenkjennbart system, og foreningen forplikter seg til gjøre en innsats år etter år. Hvis ikke mister foreningen sertifiseringen. Det er likefremt et ønske å ikke gjøre ordningen for byråkratisert, ettersom det er privatpersoner som skal holde dette i gang.

 Stein B Olsen er selv en aktiv regattaseiler. Nå skal han gjennom COWI hjelpe seilforeningene med å redusere sin miljøpåvirkning.

Skal starte med "pilotforeninger"

Det siste halvåret har prosjektgruppen prøvd å finne egnede foreninger som kan være pilotforeningen for å prøve sertifiseringsordningen. De har nå flere foreninger på "blokka".

– Vi gleder oss til å komme i gang med det konkrete arbeidet sammen med disse seilforeningene. Nå skal vi ta dette arbeidet et skritt videre.Ta kontakt

Stein B Olsen
Utviklings- og markedssjef
Environment, Norway

Tel: +47 922 10 245