Ny hovedvannledning blir like lang som et maraton

På Sørvestlandet blir en ny hovedvannledning for Stavangerregionen trolig mer enn 40 kilometer lang. Det er nesten like langt som et ordinært maratonløp. Ledningen vil gå gjennom seks kommuner.

17.08.2017

Når ledningen er ferdigstilt, vil den gå mellom vannbehandlingsanlegget på Langevatn i Gjesdal kommune og et høydebasseng på Tjensvoll i Stavanger kommune. På vegen passerer ledningen et basseng og 12–14 nye ventilkamre. Her blir vannet fordelt og trykket regulert. Vannledningen vil ha kapasitet til å frakte inntil 3300 liter vann i sekundet – det tilsvarer ca. 3,5 ganger volumet til hele Royal Albert Hall – hvert døgn.    

COWI leder prosjektet på vegne av Stavangerregionens internkommunale vannverk, IVAR (Interkommunalt vann-, avløps og renovasjonsverk).

– Vi har samarbeidet med IVAR på forskjellige prosjekter tidligere, og dette er et av de mest veldrevne og kostnadseffektive vannverkene i landet, sier Jon Håvard Lien, prosjektleder i COWI.

Undervannsledninger

Norge har et omfattende vanndistribusjonssystem med et 134 000 kilometer langt ledningsnett som forsyner landets spredte befolkning.

Dagens hovedvannledning på Sørvestlandet er 31 kilometer og ble ferdigstilt i 1997 – også da med COWI som rådgiver. Den nye, lengre ledningen legges vest for den eksisterende hovedvannledningen for å sikre vannforsyningen til eierkommunene også ved eventuelle brudd eller planlagt vedlikehold. COWI mobiliserer bredt for å få ferdig prosjektet.

– Vi er en konsulentgruppe med en 360° tilnærming og bred tverrfaglighet. I dette tilfellet har vi dykkere, landmålere, forskere, arealplanleggere og spesialister i alle fag imellom. Det gjør at vi kan ta hånd om prosjektet fra forprosjektering og helt frem til den dagen 40 kilometer med ferskt, norsk springvann flommer gjennom ledningen, sier Jon Håvard Lien.

Prosjektet har allerede startet. Ifølge kontrakten skal hovedvannledningen stå ferdig i 2023.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018